Vitajte v e-shope Orbis Pictus Istropolitana


prosím prihláste sa podľa typu zákazníka
Už mám konto a chcem sa
PRIHLÁSIŤ
Nemám konto a som
Škola, pedagóg
Kníhkupec, predajca, podnikateľ
Rodič, žiak, súkromná osoba

Pokračovať bez prihlásenia
na katalóg s cenami pre školy

V prípade problémov volajte prosím na čísla (02) 48252210, 0911611211,
alebo píšte na e-mail: helpdesk@orbispictus.sk
(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Sady titulov

Slabikar Stefekova Slabikar Virgovicova Sada - Nový Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ Matematika pre I. stupeň ZŠ Geografia pre II.stupen a GOS Sada - NOVÝ Slovenský jazyk pre II. stupeň Pomocník zo slovenského jazyka pre II. stupeň Pomocník z literatúry pre II. stupeň ZŠ Eticka vychova pre II.stupen Matematika pre II.stupen Testovanie 5 Testovanie 9 Sada - Ťahák pre SŠ Literatura pre SS Občianska náuka Pravopisný semafor Sada - zbierka úloh Sada - fyzika NOVÝ Slovenský jazyk

Novinky

Náhľad: Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. roč. - Zošit pre učiteľa
NOVY_SJ_SS_3_ZPU_ukazka01NOVY_SJ_SS_3_ZPU_ukazka02NOVY_SJ_SS_3_ZPU_ukazka03NOVY_SJ_SS_3_ZPU_ukazka04NOVY_SJ_SS_3_ZPU_ukazka05NOVY_SJ_SS_3_ZPU_ukazka06NOVY_SJ_SS_3_ZPU_ukazka07NOVY_SJ_SS_3_ZPU_ukazka08NOVY_SJ_SS_3_ZPU_ukazka09NOVY_SJ_SS_3_ZPU_ukazka10

ZPU – Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. roč.

Cena 8,30  s DPH

Uvedená cena je pre zaregistrované školy.
Pre objednávanie je potrebná registrácia a prihlásenie.
M. Caltíková a kol.
Katalógové číslo: 100703 Kategórie: ,

Anotácia

Sme schopní primerane komunikovať? Čítame vždy s porozumením? Čítame kriticky masmédiá a vedecký text? Dokážeme správne argumentovať? Postrehneme
významové odtienky? Pomáha nám gramatika v presnom vyjadrovaní? Vieme zrozumiteľne prečítať text? Presvedčíme ostatných o svojej pravde? Vieme vytvoriť
zrozumiteľný text? Sformulujeme rýchlo primeranú reakciu? Dokážeme ohodnotiť kvalitu textu? Sme schopní si vybrať vhodnú a kvalitnú informáciu? Môže byť reč
prameňom nedorozumení?

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy je prostriedkom, ako zvládnuť nároky na komunikáciu v 21. storočí:
1. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) – riešenie úloh a problémových situácií sa
stáva podstatou učenia sa.
2. Je aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku.
3. Prináša aktuálne jazykové prejavy z rôznych komunikačných sfér.
4. Ponúka množstvo podnetných príkladov na pochopenie a praktické využitie jazykového učiva.
5. Ukazuje praktické uplatnenie rozličných slohových útvarov v bežnom živote.
6. Prehľadne pristupuje ku konkretizácii obsahových a kompetenčných požiadaviek iŠVP.
7. Zohľadňuje požiadavky iŠVP, súčasnej maturitnej skúšky, ale aj požiadavky komunikácie
spoločnosti v 21. storočí.

Súbor NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy pre jeden ročník tvorí:
A. UČEBNICA
B. ZOŠIT PRE ŠTUDENTA
C. ZOŠIT PRE UČITEĽA

ZOŠIT PRE UČITEĽA

Obsahuje náhľady strán zo Zošita pre študenta s výsledkami úloh, možnými riešenia úloh, námetmi a komentármi k nim. Učiteľ odhalí prostredníctvom výsledkov aj zámer úloh. Výsledky sú graficky vyčlenené a urýchľujú prípravu učiteľa na hodinu. Vďaka širokej ponuke úloh si môže učiteľ vybrať a zostaviť hodinu podľa schopností žiakov. Keďže má učiteľ k dispozícii všetko na jednom mieste, zvyšuje sa efektivita prípravy učiteľa na hodinu a má dostatok času na individuálny prístup, vlastné tvorivé aktivity a pod.

Úlohy zďaleka nevyčerpávajú potenciál ukážok a komunikačných prostriedkov. Autori predpokladajú schopnosť učiteľa tvorivo pracovať s ponúknutým materiálom.

Obsahuje:

riešenia úloh pre učiteľa;
námety na riešenie;
vysvetlenie zámeru úloh;
vyznačenie hľadaných javov priamo v texte;
inšpiráciu na ďalšiu prácu s textami a úlohami.

OBSAH:

Vstupný test

 Syntaktické jazykové prostriedky 2
Jednoduché súvetie
Zložené súvetie
Nadvetná (textová) syntax
Súdržnosť a nadväznosť textu: slovosled, vetosled
Súdržnosť a nadväznosť textu: konektory
Členenie textu: odsek, kapitola
Odstupňovanie textu

Otestujte sa 1

Vedecká komunikácia
Ako čítať odborný text
Náučný štýl. Znaky náučného štýlu
Výrazové prostriedky náučného štýlu
Kompozícia textov náučného štýlu
Výkladový slohový postup: myšlienkové postupy
Vyjadrenie príčinnosti (kauzality)
Argumentácia a chyby v argumentácii
Interpretácia
Výkladové texty (objektívne)
Výklad a úvaha
Úvahové texty (subjektívne)
Esejistické texty (objektívno-subjektívne)

Otestujte sa 2

Zvukové jazykové prostriedky
Zvuk ako znak. Hlásky
Spodobovanie – znelostná asimilácia
Výslovnosť hláskových skupín
Výslovnosť slov cudzieho pôvodu
Prozodické vlastnosti reči: intonácia
Tónová modulácia reči
Silová modulácia reči
Časová modulácia reči
Štylistické využitie zvukových vlastností jazyka

Otestujte sa 3

Školská písomná práca I

Školská písomná práca II

Citovaná literatúra

 

Technické údaje

Autor

M. Caltíková a kol.

ISBN

9788081207358

Obj. číslo

100703

Predmet

Slovenský jazyk + Literatúra

Vydanie

1

Rok vydania

2020

Typ tovaru

Metodika

Vaše hodnotenie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte hodnotenie ako prvý “ZPU – Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. roč.”