Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Zošit pre študenta 1. časť

/Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Zošit pre študenta 1. časť
 • Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. - Zošit pre študenta 1. časť

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Zošit pre študenta 1. časť

Prezeráte e-shop ako neprihlásený užívateľ. Prosím prihláste / zaregistrujte sa.

M. Caltíková a kol.
Novinka

Popis

Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. s dvomi alebo žiadnym riešením.

Spája jazykové prostriedky – fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax s praktickou a efektívnou komunikáciou – štylistikou.

Novinkou je dôsledná príprava na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu a rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávky… Predostiera projekty v rôznych kontextoch na precvičenie učebného obsahu i kompetencií.

Obsahuje úlohy:

 • na prácu s textom a porozumenie textu (súvislého, nesúvislého aj ikonického) na viacerých úrovniach: reprodukcia, vysvetlenie, analýza, zdôvodnenie, porovnávanie, ale aj tvorba a hodnotenie, navrhnutie riešenia a posudzovanie;
 • kombinujúce jazykové prostriedky a komunikačnú prax;
 • kladúce dôraz na argumentáciu;
 • zohľadňujúce psychomotorickú a afektívnu doménu;
 • podporujúce prácu s externými zdrojmi;
 • na korigovanie nevhodných podôb slohových útvarov;
 • na rutinné precvičovanie komunikačných zručností (pravopis, typografia, gramatika, argumentácia, štylistika);
 • otvorené a uzavreté;
 • bez riešení i s riešením zohľadňujúcim komunikačnú situáciu;
 • v otestujte sa po každom tematickom celku pripravuje žiaka na externú maturitu.

Titul je odporučený MŠVVaŠ SR.

Ak vás učebnica Nového Slovenského jazyka pre 1. ročník SŠ zaujala, prelistujte si aj voľne stiahnuteľnú prvú kapitolu druháckej učebnice.

Ďalšie informácie

Autor

M. Caltíková a kol.

Formát

A4

ISBN

978-80-8120-512-5

Obj. číslo

100616

Počet strán

80

Podtitul

Zošit pre študenta

Predmet

Slovenský jazyk + Literatúra

Rok vydania

2017

Vydanie

1

Typ tovaru

Pracovný zošit

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte recenziu ako prvý “Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Zošit pre študenta 1. časť”

Bežná komunikácia

materiály (5x)

Grafické jazykové prostriedky

materiály (10x)

Komunikácia

materiály (6x)