Vitajte v e-shope Orbis Pictus Istropolitana


prosím prihláste sa podľa typu zákazníka
Už mám konto a chcem sa
PRIHLÁSIŤ
Nemám konto a som
Škola, pedagóg
Kníhkupec, predajca, podnikateľ
Rodič, žiak, súkromná osoba

Pokračovať bez prihlásenia
na katalóg s cenami pre školy

V prípade problémov volajte prosím na číslo 0911611211,
alebo píšte na e-mail: helpdesk@orbispictus.sk
0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Sady titulov

Slabikar Stefekova Slabikar Virgovicova Sada - Nový Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ Matematika pre I. stupeň ZŠ Pravopisný semafor pre I. stupeň ZŠ Geografia pre II.stupen a GOS Sada - NOVÝ Slovenský jazyk pre II. stupeň Pomocník zo slovenského jazyka pre II. stupeň Pomocník z literatúry pre II. stupeň ZŠ Eticka vychova pre II.stupen Matematika pre II.stupen Testovanie 5 Testovanie 9 Sada - Ťahák pre SŠ Literatura pre SS Občianska náuka Pravopisný semafor Sada - zbierka úloh Sada - fyzika NOVÝ Slovenský jazyk

Novinky

  • 66243

Objednávanie a distribúcia počas leta 2024

Vážené pedagogičky, pedagógovia, obchodní partneri, rodičia! Pred letnými prázdninami vyexpedujeme všetky objednávky, ktoré od vás dostaneme do piatka 21. júna. [...]

  • 64883

Dnes oslavujeme Deň učiteľov

Pri spomienke na narodenie učiteľa národov Jana Amosa Komenského vyjadrujeme učiteľkám a učiteľom vďaku za ich obetavú prácu. Želáme vám [...]

100618_01
100618_02100618_03100618_04100618_05100618_06100618_07100618_09100618_10

ZPU – Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1 – 1. časť

Cena 10,10  s DPH

Uvedená cena je pre zaregistrované školy.
Pre objednávanie je potrebná registrácia a prihlásenie.
M. Caltíková a kol.
Katalógové číslo: 100618 Kategórie: , , ,

Anotácia

Milada Caltíková: NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 1

A. UČEBNICA
B. ZOŠIT PRE ŠTUDENTA
C. ZOŠIT PRE UČITEĽA
D. E-ORBISPICTUS.SK

Prečo je Slovenský jazyk NOVÝ?

1. Prešiel rozsiahlou inováciou a bol rozdelený na učebnicu, zošit pre študenta, zošit pre učiteľa a on-line podporu e-orbispictus.sk, pričom sa posilnila pracovná časť súboru.
2. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) a riešenie úloh a prípadov sa stáva podstatou učenia sa.
3. Bol aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku.
4. Prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí,
5. Zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra preberaných tém.
6. Zohľadnili sa požiadavky iŠVP, súčasnej maturity, ale aj aktuálny stav komunikácie spoločnosti.

ZOŠIT PRE UČITEĽA

Obsahuje náhľady strán zo Zošita pre študenta s výsledkami úloh, možnými riešenia úloh, námetmi a komentármi k nim. Učiteľ odhalí prostredníctvom výsledkov aj zámer úloh. Výsledky sú graficky vyčlenené a urýchľujú prípravu učiteľa na hodinu. Vďaka širokej ponuke úloh si môže učiteľ vybrať a zostaviť hodinu podľa schopností žiakov. Keďže má učiteľ k dispozícii všetko na jednom mieste, zvyšuje sa efektivita prípravy učiteľa na hodinu a má dostatok času na individuálny prístup, vlastné tvorivé aktivity a pod.
Úlohy zďaleka nevyčerpávajú potenciál ukážok a komunikačných prostriedkov. Autori predpokladajú schopnosť učiteľa tvorivo pracovať s ponúknutým materiálom.

Obsahuje:
– riešenia úloh pre učiteľa;
– námety na riešenie;
– vysvetlenie zámeru úloh;
– vyznačenie hľadaných javov priamo v texte;
– inšpiráciu na ďalšiu prácu s textami a úlohami.

E-ORBISPICTUS.SK

Internetová stránka slúži ako on-line podpora, kde učiteľ nájde časti učebnice v digitálnej podobe, ktoré môže využiť pri vyučovaní. okrem toho tam nájde priame odkazy na multimediálne materiály a ďalšie materiály na stiahnutie: testy, hry, pracovné listy, zaujímavosti, praktické príklady využitia učebnice a zošita pre študenta a pod.
Súčasťou stránky sú aj rýchle odkazy na zaujímavé webové stránky a praktické pomôcky (slovník, Zlatý fond…). Všetky materiály prešli redakčným a lektorským hodnotením, príp. overovaním v škole.
Obsahuje:
– doplnkové materiály;
– prehľady a schémy;
– zvukové, vizuálne a multimediálne materiály;
– námety a nápady na prácu na hodine;
– testy;
– prezentácie;
– užitočné odkazy.

OBSAH
Vstupný test 1
Vstupný test 2

1. KOMUNIKÁCIA
Jazyková komunikácia
Druhy komunikácie
Princípy efektívnej komunikácie
Prostriedky komunikácie
Práca s informáciami, práca s textom
Spracovanie informácií
Využitie informácií, učenie sa
Slohotvorný proces. Fázy tvorenia textu
Štýlotvorné činitele
Jazykový štýl
Slohové postupy a slohové útvary/žánre
Otestujte sa 1

2. BEŽNÁ KOMUNIKÁCIA
Hovorový štýl
Osobný rozhovor
Telefonický rozhovor
Čet/chat, diskusia na internete
Debata, diskusia, hádka, polemika
Rozprávanie príbehu
Vtip
Súkromný list, e-mail
Krátka správa/SMS
Oznámenie
Blahoželanie, pozdrav, kondolencia
Súkromný inzerát
Otestujte sa 2

3. GRAFICKÉ JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY
Písmo. Písmeno
Diakritické znamienka
Interpunkčné znamienka
Ortografi a/Pravopis
Typografi cké minimum
Otestujte sa 3

Školská písomná práca I

Titul je odporučený MŠVVaŠ SR.

Technické údaje

Hmotnosť 0.234 kg
Autor

M. Caltíková a kol.

Formát

A4

ISBN

9788081207204

Obj. číslo

100618

Počet strán

80

Predmet

Slovenský jazyk + Literatúra

Rok vydania

2019

Vydanie

4

Typ tovaru

Metodika

Vaše hodnotenie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte hodnotenie ako prvý “ZPU – Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1 – 1. časť”