0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Archív seminárov

Seminár: ONLINE FYZIKA (14.10.2020)

Odborno-metodický seminár k sérii pracovných zošitov Fyzika pre 6. až 9. ročník ZŠ. Seminárom Vás sprevádza autor série Patrik Kriek.

Obsah seminára

 • Základná koncepcia
 • Atraktívny vzhľad
 • Rôznorodé typy úloh
 • Projekty

Seminár: ONLINE OBČIANSKA NÁUKA (07.10.2020)

Odborno-metodický seminár k sérii Občianska náuka pre stredné školy. Čo prináša žiakom do budúceho života? Čím je táto koncepcia iná a zaujímavá? Seminárom Vás sprevádza autor série Mgr. Štefan Bojnák.

Obsah seminára

 • Základná koncepcia
 • Príklady z reálneho života
 • Kreovanie argumentácie a osobnosti žiaka
 • Motivácie, reflexia a hodnotenie

Seminár: ONLINE LITERATÚRA (01.10.2020)

Odborno-metodický seminár k sérii pracovných učebníc Literatúra I – IV pre stredné školy. Obľúbené učebnice stredoškolskej literatúry – čím sú iné a čo všetko vlastne ponúkajú? Seminárom Vás sprevádza spoluautorka pracovných učebníc PhDr. Adelaida Mezeiová.

Obsah seminára

 • Základná koncepcia
 • TVVP takmer ako na dlani
 • Práca s textom a výber textov
 • Ťahák pre maturantov

 

Seminár: ONLINE ŠLABIKÁR ŠTEFEKOVÁ – 2. časť (30.09.2020)

Odborný online seminár k Šlabikárom, Čítanke a Metodickým poznámkam Štefeková s finančným príspevkom MŠVVaŠ SR. Čím je táto koncepcia iná, výnimočná? To sa dozviete priamo od jej autorky. Seminár je vhodný nielen pre začínajúcich učiteľov, ale aj pre ich skúsených kolegov. 2. časť seminára je zamerané na šlabikárové obdobie.

Obsah seminára

 • Koncepcia a zámer autorky.
 • Ako pracovať so šlabikárom a úlohami v ňom.
 • Autorka o rozsahu a obsahu učebníc.
 • Ako pracovať s Metodickými poznámkami.

Seminár: ONLINE NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY (23.09.2020)

Odborno-metodický seminár k sérii pracovných učebníc Nový Pomocník z matematiky pre 2. stupeň ZŠ. V čom je séria týchto pracovných učebníc výnimočná? Akú voľnosť ponúka učiteľovi? Kde v nich nájdete čítanie s porozumením a finančnú gramotnosť? To všetko sa dozviete na seminári. Seminárom Vás  sprevádza vedúca autorka pracovných učebníc PaedDr. Iveta Kohanová, PhD.

Obsah seminára

 • Základná koncepcia
 • Výklad a voľnosť učiteľa
 • Rôznorodosť úloh
 • Finančná gramotnosť

Seminár: ONLINE PRAVOPISNÝ SEMAFÓR (21.09.2020)

Odborno-metodický seminár k sérii pracovných zošitov Pravopisný semafor pre 5. až 8. ročník ZŠ. V čom je tento pracovný zošit odlišný od ostatných zošitov na precvičovanie pravopisu? To všetko sa dozviete na seminári.

Seminárom Vás sprevádza autorka pracovných zošitov Mgr. Slavomíra (Krištofová) Stanková.

Obsah seminára

 • Základná koncepcia.
 • Prepojenie s učebnicou a zaujímavé texty.
 • Rôznorodosť úloh a aplikovanie jazyka zaujímavou formou.

Seminár: ONLINE NOVÝ SLOVENSKÝ JAZYK pre stredné školy (17.09.2020)

Odborno-metodický seminár k sérii pracovných učebníc NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy. Prečo NOVÝ? Čo autori zmenili oproti ich predchádzajúcim učebniciam? V čom sú naše učebnice iné?

Seminárom Vás sprevádza spoluautor učebníc a pracovných zošitov a ich redaktor Mgr. Ľubomír Lábaj.

Obsah seminára

 • Koncepcia učebníc: NOVÝ a iný
 • Učíme (sa) pre prax a do života
 • Praktické využitie a používanie
 • Náročnosť jednotlivých cvičení

Seminár: ONLINE MATEMATIKA (16.09.2020)

Odborný online seminár k schváleným učebniciam Matematika pre 5. až 8. ročník ZŠ (1. až 3. ročník GOŠ) s finančným príspevkom MŠVVaŠ SR. Ako s učebnicou správne pracovať? Obsahuje prvky finančnej gramotnosti? Seminárom Vás sprevádza autor učebníc PaedDr. Ján Žabka.

Obsah seminára

 • Koncepcia a zámer autora
 • Ako pracovať s učebnicou
 • Príklady z reálneho života
 • Prvky finančnej gramotnosti

Seminár: ONLINE GEOGRAFIA (10.09.2020)

Odborný online seminár k pracovným zošitom Geografia pre 5. až 9. ročník ZŠ (1. až 4. ročník GOŠ) s finančným príspevkom MŠVVaŠ SR. Každý zošit spraví z žiakov malých bádateľov, čím ich aktivizuje k tomu, aby vlastnou prácou na úlohách dospeli k rôznym kompetenciám (vyhľadávanie, porovnávanie, práca s informáciami, mapami…) a vedomostiam. Autor Patrik Bubelíny vnáša do diela široké spektrum kontextov, prierezových tém a problémových úloh, ktoré navedú žiakov k zaujímavým diskusiám.

Obsah seminára

 • Koncepcia a zámer autora.
 • Praktické použitie nielen v škole.
 • Ako pracovať s jednotlivými cvičeniami.
 • Kde nájsť doplnkové materiály a zošity pre učiteľa.

Seminár: ONLINE NOVÝ SLOVENSKÝ JAZYK pre 2. stupeň ZŠ (07.09.2020)

Odborno-metodický seminár k sérii pracovných učebníc NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. stupeň ZŠ. Čím je táto koncepcia odlišná od tých predošlých a v čom si ponechala overené prvky? Ako sa podarilo spojiť tvorivosť, hravosť, komunikáciu a jazyk? Ako sa podarilo spojiť učebnicu a pracovný zošit a poznámkový zošit? To všetko sa dozviete na seminári. Seminárom Vás sprevádza najznámejšia autorka učebníc a pracovných zošitov a autorka pracovných učebníc PaedDr. Jarmila Krajčovičová.

Obsah seminára

 • Ako sme Vám ušetrili čas a zľahčili školské tašky.
 • Podporili sme tvorivosť a diskusiu.
 • Čosi k poučeniam, ktoré si žiak sám dotvára.
 • Rôznorodosť úloh a aplikovanie jazyka zaujímavou formou.

Seminár: ONLINE ŠLABIKÁR ŠTEFEKOVÁ, 1. časť (28.08.2020)

Odborný online seminár k Šlabikárom, Čítanke a Metodickým poznámkam Štefeková s finančným príspevkom MŠVVaŠ SR. Čím je táto koncepcia iná, výnimočná? To sa dozviete priamo od jej autorky. Seminár je vhodný nielen pre začínajúcich učiteľov, ale aj pre ich skúsených kolegov. Prvá časť sa zameriava na prácu v prípravnom období.

Obsah seminára

 • Koncepcia a zámer autorky.
 • Ako pracovať so šlabikárom a úlohami v ňom.
 • Autorka o rozsahu a obsahu učebníc.
 • Ako pracovať s Metodickými poznámkami.