(02) 48252210 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Archív seminárov

Seminár: ONLINE MATEMATIKA (16.09.2020)

Odborný online seminár k schváleným učebniciam Matematika pre 5. až 8. ročník ZŠ (1. až 3. ročník GOŠ) s finančným príspevkom MŠVVaŠ SR. Ako s učebnicou správne pracovať? Obsahuje prvky finančnej gramotnosti? Seminárom Vás sprevádza autor učebníc PaedDr. Ján Žabka.

Obsah seminára

 • Koncepcia a zámer autora
 • Ako pracovať s učebnicou
 • Príklady z reálneho života
 • Prvky finančnej gramotnosti

Seminár: ONLINE GEOGRAFIA (10.09.2020)

Odborný online seminár k pracovným zošitom Geografia pre 5. až 9. ročník ZŠ (1. až 4. ročník GOŠ) s finančným príspevkom MŠVVaŠ SR. Každý zošit spraví z žiakov malých bádateľov, čím ich aktivizuje k tomu, aby vlastnou prácou na úlohách dospeli k rôznym kompetenciám (vyhľadávanie, porovnávanie, práca s informáciami, mapami…) a vedomostiam. Autor Patrik Bubelíny vnáša do diela široké spektrum kontextov, prierezových tém a problémových úloh, ktoré navedú žiakov k zaujímavým diskusiám.

Obsah seminára

 • Koncepcia a zámer autora.
 • Praktické použitie nielen v škole.
 • Ako pracovať s jednotlivými cvičeniami.
 • Kde nájsť doplnkové materiály a zošity pre učiteľa.

Seminár: ONLINE NOVÝ SLOVENSKÝ JAZYK pre 2. stupeň ZŠ (07.09.2020)

Odborno-metodický seminár k sérii pracovných učebníc NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. stupeň ZŠ. Čím je táto koncepcia odlišná od tých predošlých a v čom si ponechala overené prvky? Ako sa podarilo spojiť tvorivosť, hravosť, komunikáciu a jazyk? Ako sa podarilo spojiť učebnicu a pracovný zošit a poznámkový zošit? To všetko sa dozviete na seminári.

Obsah seminára

 • Ako sme Vám ušetrili čas a zľahčili školské tašky.
 • Podporili sme tvorivosť a diskusiu.
 • Čosi k poučeniam, ktoré si žiak sám dotvára.
 • Rôznorodosť úloh a aplikovanie jazyka zaujímavou formou.

Seminár: ONLINE ŠLABIKÁR ŠTEFEKOVÁ, 1. časť (28.08.2020)

Odborný online seminár k Šlabikárom, Čítanke a Metodickým poznámkam Štefeková s finančným príspevkom MŠVVaŠ SR. Čím je táto koncepcia iná, výnimočná? To sa dozviete priamo od jej autorky. Seminár je vhodný nielen pre začínajúcich učiteľov, ale aj pre ich skúsených kolegov. Prvá časť sa zameriava na prácu v prípravnom období.

Obsah seminára

 • Koncepcia a zámer autorky.
 • Ako pracovať so šlabikárom a úlohami v ňom.
 • Autorka o rozsahu a obsahu učebníc.
 • Ako pracovať s Metodickými poznámkami.