0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Informácie

Na stránke e-shopu už môžete pre vašu školu objednať aj tie učebnice z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana, ktoré sú hradené z príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Učebnice už teda neobjednávate na Edičnom portáli (edicnyportal.iedu.sk).


Tituly s príspevkom MŠVVaŠ SRTituly z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana hradené z príspevku ministerstva školstva už môžete objednávať iba na stránke https://orbispictus.sk/eshop a je možné ich vo Vašej objednávke kombinovať s ďalšími titulmi z nášho e-shopu orbispistus.sk.

Tituly hradené z príspevku sú označené ikonou „M“, ktorá je po prihlásení viditeľná pre všetky kontá zaregistrované s rolou „škola“.

  • Vždy si dôkladne skontrolujte svoj e-mail, pretože naň budete dostávať informácie o svojich objednávkach.

  • Ak ste nedostali notifikáciu o objednávke (eshop@orbispictus.sk), skontrolujte priečinok Spam, zamietnutú poštu, hromadnú poštu, príp. dostatok miesta v schránke. Mohlo sa taktiež stať, že máte plnú e-mailovú schránku.

  • Ponúkame platbu cez platobnú bránu platobnou kartou (cardPay) alebo prevodom z VÚB (VUBeplatby) alebo z Tatrabanky (TatraPay), príp. šekom či bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry (rovnako ako pri bežnej objednávke v e-shope Orbis Pictus Istropolitana).

  • V prípade ťažkostí nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

Aktuálne informácie o tituloch hradených z príspevku ministerstva školstva nájdete na stránke MŠVVaŠ SR a na facebookovej stránke ministerstva školstva.