(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Výuka čo najE-fektívnejšie s E-učebnicami

Moderné technológie sú dnes súčasťou našich škôl a tried. Rozumieme všetkým, ktorí chcú tieto technológie využívať aj vo vzdelávacom procese. Preto prichádzame s novou digitálnou platformou, ktorej cieľom je zatraktívniť a uľahčiť vzdelávanie učiteľom i žiakom.

Digitálna platforma s názvom E-učebnice prináša všetky tituly vydavateľstva v online podobe. Používateľ však má mnoho nových možností. Vďaka ovládaciemu panelu je možné si strany priblížiť či oddialiť a tiež jednoducho zasahovať priamo do učebnice – kresliť, farebne vyznačovať či zobrazovať riešenia cvičení. Intuitívna navigácia umožňuje ľahkú orientáciu v učebnici.

Každá učebnica dostáva aj novú, interaktívnu vrstvu, ktorá obsahuje množstvo doplnkového materiálu. Učebnice sú tak obohatené o nové informácie, ale tiež online cvičenia, ktoré je možné riešiť priamo v e-učebnici. Následne si jedným kliknutím môžete overiť správnosť riešenia. Interaktívna vrstva preklikmi odkazuje aj na rôzne články, texty či obrázky, ktoré dopĺňajú preberanú tému.

Platforma je plne prispôsobená všetkým moderným zariadeniam, použiť ju možno aj na interaktívnych tabuliach. E-učebnice sú prístupné priamo vo vašom prehliadači, takže nie sú potrebné žiadne dodatočné aplikácie či inštalácie.

Platformu E-učebnice v súčasnosti pripravujeme.