Úvod 2018-02-19T11:26:15+00:00
banner sociálne siete
Geografia banner
SJ a Občianska banner
Slovenský jazyk I. stupeň banner
Fyzika banner
Svet pre každého učiteľa banner

Novinky

Predstavujeme vám finalistov literárnej súťaže SLOVO

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa zapojili do hlasovania v literárnej súťaži v love slov SLOVO. Finalistom držíme palce, keďže [...]

Už len pár hodín môžete rozhodovať o tom, ktoré texty súťažiacich bude hodnotiť odborná porota

Už len niekoľko hodín máte na to, aby ste hlasovali za súťažné texty v súťaži v love slov SLOVO 2017. Zajtra ráno [...]

materské školy a I. stupeň ZŠ
II. stupeň ZŠ
Stredné školy
Gymnáziá s osemročným štúdiom

Orbis Pictus Istropolitana – Brána do čarovného sveta poznania

Naše vydavateľstvo pôsobí na trhu od roku 1991. Vydali sme už viac ako 500 rôznych učebníc, pracovných zošitov, metodických príručiek a iných materiálno-didaktických prostriedkov. Tituly od nás patria medzi špičku slovenskej učebnicovej tvorby z obsahového, didaktického i výtvarno-grafického hľadiska. Na Slovensku aj v zahraničí s nimi denne pracujú desaťtisíce žiakov a učiteľov materských, základných i stredných škôl.

Sledujte nás na sociálnych sieťach