(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Predlžujeme akciu NAJVÝHODNEJŠIE CENY

Milí pedagógovia, rodičia, žiaci, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a doterajšie nejasnosti v objednávaní učebníc  zo strany ministerstva školstva na budúci školský rok vás nechceme vystavovať zbytočnému stresu, a preto sme sa vo vydavateľstve Orbis Pictus Istropolitana rozhodli predĺžiť termín akcie Najvýhodnejšie ceny do 30. apríla 2021. Termín akcie pre 1. ročníky ZŠ zostáva nezmenený […]

Zoznam učebníc z nášho vydavateľstva hradených ministerstvom školstva sa rozšíril

MŠVVaŠ SR aktualizovalo Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky – 2021. Ministerstvo ho bude aktualizovať každé dva týždne, preto sa v ňom čoskoro objavia aj ďalšie obľúbené učebnice z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana. Aktuálne do zoznamu pribudli: K. Štefeková, R. […]

Slovo: Poznáme víťazky a víťazov 6. ročníka

Dnes sme zverejnili mená víťaziek a víťazov 6. ročníka literárnej súťaže SLOVO. Všetkým gratulujeme! Ich víťazné texty budú publikované v zbierke SLOVO, ktorá každoročne putuje do stoviek škôl na celom Slovensku. Odborná porota vybrala spomedzi všetkých víťazov (cien poroty a verejnosti) aj jednu prácu, ktorá získala špeciálne ocenenie – absolútny víťaz súťaže SLOVO 2020. Meno […]

Novinka Geografia 5 vzbudzuje veľký záujem

Hoci je novinka Geografia pre 5. ročník ZŠ z pripravovanej sady učebníc pre 2. stupeň ZŠ na trhu len niekoľko dní, okamžite vyvolala veľký záujem vďaka pútavému grafickému spracovaniu a kvalitnému obsahu. Výrazne posilňuje názornú a vizuálnu stránku abstraktného učiva pre žiaka 5. ročníka, čo je jedným z najväčších prínosov do výuky geografie. Rovnako dôležité sú aj […]

Deň učiteľov: Ďakujeme

„Učiteľom hodným tohto mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti“. (J. A. Komenský) Ďakujeme všetkým pedagogičkám a pedagógom, ktorí svojou kvalitnou prácou robia našu spoločnosť múdrejšou a lepšou.   Orbis Pictus Istropolitana Foto: Brigitte / Pixabay

V literárnej súťaži SLOVO sme predĺžili hlasovanie

Literárna súťaž SLOVO sa teší stále väčšiemu záujmu talentovaných detí a mladých ľudí, ktorí okrem čítania aj ukladajú svoje myšlienky na papier. Či už je to s pomocou rodičov alebo obetavých pani učiteliek z literárnych krúžkov – my sa tak môžeme tešiť stále väčšiemu počtu zaujímavých literárnych diel. Bola by naozaj škoda neprečítať si ich, […]

Hľadáme redaktorku/ redaktora pre 1. stupeň ZŠ

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti • Úprava, čítanie, korigovanie a redigovanie rukopisov v zmysle odborných, pedagogických a didaktických zásad s rešpektovaním požiadaviek praxe, autorov a lektorov. • Príprava diela na ďalšie technické spracovanie. • Spolupráca pri výtvarno-grafickom a technickom spracovaní diela. • Časová organizácia projektu a dodržiavanie termínov. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.3.2021 Informácie […]

Akciu NAJVÝHODNEJŠIE CENY predlžujeme do 15. 4. 2021

Milí pedagógovia, rodičia, žiaci,   vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a doterajšie nejasnosti v objednávaní učebníc  zo strany ministerstva školstva na budúci školský rok sa chceme vyhnúť zbytočnému stresu, a preto sme sa vo vydavateľstve Orbis Pictus Istropolitana rozhodli predĺžiť termín akcie Najvýhodnejšie ceny do 15. apríla 2021. Termín akcie pre 1. ročníky ZŠ zostáva […]

Najnižšie ceny v roku platia do 15. marca, platíte po doručení tovaru

Keďže nám záleží na kvalitnom vzdelávaní a komforte pre pedagogičky a pedagógov, ktorí to majú a mali vzhľadom na situáciu pomerne náročné, zjednodušili sme objednávanie aj v období s najvýhodnejšími cenami v roku. Za objednávky tak už neplatíte vopred, ale až po doručení tovaru. Stačí teda svoju objednávku zrealizovať do 15. 3. (1. ročník ZŠ […]