(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Ministerstvo školstva zverejnilo zoznam učebníc s finančným príspevkom už aj pre stredné školy a druhý stupeň ZŠ

Učebnice s finančným príspevkom MŠVVaŠ SR už môžu školy nakupovať aj pre stredoškolákov a druhý stupeň ZŠ.  Ministerstvo zaradilo 15. a 17. júna 2021 do aktualizovaného zoznamu tieto tituly z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana: TITULY S PRÍSPEVKOM MŠVVaŠ SR Kompletný zoznam učebníc, pracovných učebníc a pracovných zošitov z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana hradených ministerstvom školstva, […]

Školy: Objednávanie a distribúcia učebníc počas letných prázdnin

Vážení pedagógovia, rodičia, oznamujeme vám, že pred letnými prázdninami vyexpedujeme všetky objednávky, ktoré dostaneme do štvrtka 24. júna 2021. Objednávať cez e-shop môžete bez obmedzenia počas celých prázdnin, objednávky budú priebežne spracovávané a koncom prázdnin zasielané do škôl. Ďakujeme vám za spoluprácu, prajeme vám pokojné leto prežité v zdraví a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku.   […]

Ministerstvo školstva opäť aktualizovalo zoznam učebníc s finančným príspevkom

MŠVVaŠ SR po avizovanom pravidelnom rozširovaní zoznamu schválených učebníc, na zakúpenie ktorých poskytne ministerstvo školstva školám finančné prostriedky v tomto roku, 19. apríla 2021 zaradilo do zoznamu ďalšie tituly z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana. Najnovšie v ňom nájdete aj: R. Sivoková Slovenský jazyk šaša Tomáša – obj. č.: 100375 K. Štefeková, R. Culková Písanka pre […]

Predlžujeme akciu NAJVÝHODNEJŠIE CENY

Milí pedagógovia, rodičia, žiaci, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a doterajšie nejasnosti v objednávaní učebníc  zo strany ministerstva školstva na budúci školský rok vás nechceme vystavovať zbytočnému stresu, a preto sme sa vo vydavateľstve Orbis Pictus Istropolitana rozhodli predĺžiť termín akcie Najvýhodnejšie ceny do 30. apríla 2021. Termín akcie pre 1. ročníky ZŠ zostáva nezmenený […]

Zoznam učebníc z nášho vydavateľstva hradených ministerstvom školstva sa rozšíril

MŠVVaŠ SR aktualizovalo Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky – 2021. Ministerstvo ho bude aktualizovať každé dva týždne, preto sa v ňom čoskoro objavia aj ďalšie obľúbené učebnice z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana. Aktuálne do zoznamu pribudli: K. Štefeková, R. […]

Slovo: Poznáme víťazky a víťazov 6. ročníka

Dnes sme zverejnili mená víťaziek a víťazov 6. ročníka literárnej súťaže SLOVO. Všetkým gratulujeme! Ich víťazné texty budú publikované v zbierke SLOVO, ktorá každoročne putuje do stoviek škôl na celom Slovensku. Odborná porota vybrala spomedzi všetkých víťazov (cien poroty a verejnosti) aj jednu prácu, ktorá získala špeciálne ocenenie – absolútny víťaz súťaže SLOVO 2020. Meno […]

Novinka Geografia 5 vzbudzuje veľký záujem

Hoci je novinka Geografia pre 5. ročník ZŠ z pripravovanej sady učebníc pre 2. stupeň ZŠ na trhu len niekoľko dní, okamžite vyvolala veľký záujem vďaka pútavému grafickému spracovaniu a kvalitnému obsahu. Výrazne posilňuje názornú a vizuálnu stránku abstraktného učiva pre žiaka 5. ročníka, čo je jedným z najväčších prínosov do výuky geografie. Rovnako dôležité sú aj […]

Deň učiteľov: Ďakujeme

„Učiteľom hodným tohto mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti“. (J. A. Komenský) Ďakujeme všetkým pedagogičkám a pedagógom, ktorí svojou kvalitnou prácou robia našu spoločnosť múdrejšou a lepšou.   Orbis Pictus Istropolitana Foto: Brigitte / Pixabay

V literárnej súťaži SLOVO sme predĺžili hlasovanie

Literárna súťaž SLOVO sa teší stále väčšiemu záujmu talentovaných detí a mladých ľudí, ktorí okrem čítania aj ukladajú svoje myšlienky na papier. Či už je to s pomocou rodičov alebo obetavých pani učiteliek z literárnych krúžkov – my sa tak môžeme tešiť stále väčšiemu počtu zaujímavých literárnych diel. Bola by naozaj škoda neprečítať si ich, […]