Semináre

Semináre 2017-08-21T13:18:03+00:00
Dátum/čas Seminár
26.03.2018 pondelok
10:00 - 12:00
Odborný seminár Slovenský jazyk pre stredné školy
Metodicko pedagogické centrum Košice, Južná trieda 10
26.03.2018 pondelok
12:30 - 14:00
Odborný seminár Občianska náuka
Metodicko pedagogické centrum Košice, Južná trieda 10
27.03.2018 utorok
10:00 - 12:00
Odborný seminár Slovenský jazyk pre stredné školy
Gymnázium Leonarda Stockela, Jiráskova 12, Bardejov
27.03.2018 utorok
12:30 - 14:00
Odborný seminár Občianska náuka
Gymnázium Leonarda Stockela, Jiráskova 12, Bardejov
09.04.2018 pondelok
9:00 - 10:30
Odborný seminár Matematika pre 1. stupeň ZŠ
Centrum voľného času, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu č. 47, Liptovský Mikuláš
09.04.2018 pondelok
11:00 - 12:30
Odborný seminár Matematika pre 2. stupeň ZŠ
Centrum voľného času, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu č. 47, Liptovský Mikuláš