Kontakt

Kontakt 2017-10-26T07:36:16+00:00

Kto sme

Sme popredné učebnicové vydavateľstvo, pôsobiace na slovenskom trhu od 2. septembra 1991. Zameriavame sa na vydávanie učebníc a pracovných zošitov pre žiakov základných i stredných škôl.

Osobitnú pozornosť venujeme metodickým príručkám a iným materiálno-didaktickým prostriedkom pre učiteľov a žiakov. Tituly pre Ministerstvo školstva SR vydavateľstvo realizuje v slovenskej i maďarskej mutácii.

Naše tituly patria dlhodobo medzi špičku slovenskej učebnicovej tvorby z obsahového, didaktického i výtvarno-grafického hľadiska. Na celom Slovensku s ňou denne pracujú stovky žiakov a učiteľov.

Aktuálny zoznam celej produkcie so stručnými anotáciami a obrázkami jednotlivých titulov zverejňujeme na svojej webovej stránke, usporiadaný podľa druhov škôl či jednotlivých vyučovacích predmetov. Tituly vydavateľstva sú k dispozícii nielen v internetovom kníhkupectve, ale aj vo vybraných predajniach na celom Slovensku.

Kde sa nachádzame

Naše pracoviská

Distribúcia

Hrachová 34
821 05 Bratislava
tel: (02) 48252210
odbyt@orbispictus.sk

Dostanete sa k nám
trolejbusom 212,
zastávka PRIEVOZ-MOST.

Redakcia

Miletičova 7
(Budova Saleziánov)
821 08 Bratislava
tel: (02) 50100910
fax: (02) 50100911
redakcia@orbispictus.sk

Dostanete sa k nám
MHD č.: 8, 9, 68, 201, 205,
207, 209, zastávka SALEZIÁNI.

PR

Hrachová 34
821 05 Bratislava
tel: (02) 48252216
listaren@orbispictus.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 17323266
DIČ: 2020328035
IČ DPH: SK2020328035