Vitajte v e-shope Orbis Pictus Istropolitana


prosím prihláste sa podľa typu zákazníka
Už mám konto a chcem sa
PRIHLÁSIŤ
Nemám konto a som
Škola, pedagóg
Kníhkupec, predajca, podnikateľ
Rodič, žiak, súkromná osoba

Pokračovať bez prihlásenia
na katalóg s cenami pre školy

V prípade problémov volajte prosím na číslo 0911611211,
alebo píšte na e-mail: helpdesk@orbispictus.sk
0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Sady titulov

Slabikar Stefekova Slabikar Virgovicova Sada - Nový Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ Matematika pre I. stupeň ZŠ Pravopisný semafor pre I. stupeň ZŠ Geografia pre II.stupen a GOS Sada - NOVÝ Slovenský jazyk pre II. stupeň Pomocník zo slovenského jazyka pre II. stupeň Pomocník z literatúry pre II. stupeň ZŠ Eticka vychova pre II.stupen Matematika pre II.stupen Testovanie 5 Testovanie 9 Sada - Ťahák pre SŠ Literatura pre SS Občianska náuka Pravopisný semafor Sada - zbierka úloh Sada - fyzika NOVÝ Slovenský jazyk

Novinky

  • 60816

Objednávanie a distribúcia tovaru počas leta

Vážené pedagogičky, pedagógovia, obchodní partneri, rodičia! Oznamujeme vám, že pred letnými prázdninami vyexpedujeme všetky objednávky, ktoré dostaneme do štvrtka 22. [...]

  • 58922

NAJVÝHODNEJŠIE CENY u nás platia do 15. mája

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana prináša každoročne svojim zákazníkom možnosť výrazne ušetriť v akcii NAJVÝHODNEJŠIE CENY. Tá platí vždy od januára [...]

100845_01
100845_02100845_03100845_04100845_05100845_06100845_07

Pravopisný semafor 4

Cena 4,20  s DPH

Uvedená cena je pre zaregistrované školy.
Pre objednávanie je potrebná registrácia a prihlásenie.
I. Jančiarová
Katalógové číslo: 100845 Kategórie: , ,

Anotácia

Séria doplnkových pracovných zošitov zo slovenského jazyka určená na precvičovanie pravopisu a gramatiky na pútavých textoch na prácu v škole i na doma.

Pravopisný semafor ponúka rôznorodé cvičenia s dostatočným priestorom na vpisovanie. Koncept je postavený na systéme troch postupných krokov:

1. ZASTAV SA a ROZHLIADNI SA (overenie pochopenia učiva);
2. PRIPRAV SA (úlohy na precvičovanie, ktorých náročnosť sa stupňuje);
3. MÔŽEŠ POKRAČOVAŤ (záverečné úlohy slúžiace ako reflexia, či si žiak dostatočne osvojil učivo).

OBSAH

1. Opakovanie učiva z 3. ročníka

2. Tvorenie slov predponami

3. Spodobovanie spoluhlások
• Rozdeľovanie spoluhlások podľa znelosti
• Spodobovanie spoluhlások na konci slov pred prestávkou
• Spodobovanie spoluhlások vo vnútri slov
• Spodobovanie spoluhlások na hranici slov
• Výslovnosť a pravopis spoluhlásky v
• Opakovanie spodobovania spoluhlások

4. Vybrané slová
• Vybrané slová po b
• Vybrané slová po m
• Vybrané slová po p
• Opakovanie vybraných slov po b, m, p
• Vybrané slová po r
• Vybrané slová po s
• Vybrané slová po v
• Vybrané slová po z
• Opakovanie vybraných slov

5. Priama reč

6. Slovné druhy
• Ohybné a neohybné slovné druhy
• Podstatné mená
• Rod podstatných mien
• Číslo podstatných mien
• Pád podstatných mien
• Prídavné mená
• Rod prídavných mien
• Číslo prídavných mien
• Pád prídavných mien
• Zámená
• Číslovky
• Slovesá
• Neurčitok, osoba a číslo slovies
• Slovesné časy a časovanie slovies
• Opakovanie ohybných slovných druhov
• Neohybné slovné druhy: príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia

7. V cieli (záverečné opakovanie)

Učiteľ má k dispozícii riešenia a návrhy riešení v Zošite pre učiteľa.

Technické údaje

Autor

I. Jančiarová

Rok vydania

2023