Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Zošit pre učiteľa 2. časť

 • 100619_1

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Zošit pre učiteľa 2. časť

Prezeráte e-shop ako neprihlásený užívateľ. Prosím prihláste / zaregistrujte sa.

M. Caltíková a kol.
Novinka

Popis

ZOŠIT PRE UČITEĽA je verzia Zošita pre žiaka, ktorá obsahuje graficky vyčlenené riešenia úloh, možné riešenia úloh, námety a komentáre k nim. Učiteľ odhalí prostredníctvom výsledkov aj zámer úloh.

Vďaka širokej ponuke úloh si môže učiteľ vybrať a zostaviť hodinu podľa schopností žiakov. Správne a možné výsledky úloh, námety na riešenia a metodické poznámky pre Zošit pre študenta – všetko na jednom mieste, všetko na zlepšenie efektívnej prípravy učiteľa na hodinu. Obsahuje:

 • riešenia úloh pre učiteľa
 • námety na riešenie
 • vysvetlenie zámeru úloh
 • vyznačenie hľadaných javov priamo v texte
 • inšpirácia na ďalšiu prácu s textami a úlohami

E-ORBISPICTUS.SK

Internetová stránka slúži ako on-line podpora pre učebnicovú sadu Slovenský jazyk pre stredné školy. Učiteľ si na nej nájde časti učebnice v digitálnej podobe, ktoré môže využiť pri vyučovaní, priame odkazy na multimediálne materiály a rôzne ďalšie materiály na stiahnutie: testy, hry, pracovné listy, zaujímavosti, praktické príklady využitia učebnice a zošita pre študenta, rôzne formuláre a pod.

Okrem toho tam učiteľ nájde rýchle odkazy na zaujímavé webové stránky a praktické pomôcky (slovník, Zlatý fond). Nájdete tu:

 • doplnkové materiály
 • prehľady a schémy
 • zvukové, vizuálne a multimediálne materiály
 • námety a nápady na prácu na hodine
 • testy
 • prezentácie
 • užitočné odkazy
 • ukážkové strany: vyskúšajte si učiť s nami

Všetky materiály prešli redakčným a lektorským hodnotením, príp. overovaním v škole.

Slovenský jazyk pre stredné školy 1

OBSAH

KOMUNIKÁCIA
Jazyková komunikácia
komunikačný reťazec – druhy komunikácie – prostriedky komunikácie
Práca s informáciami. Práca s textom
získavanie informácií – zdroje informácií – spracovanie informácií – využitie informácií – učenie sa
Slohotvorný (textotvorný) proces
fázy tvorenia textu – štýlotvorné činitele – jazykový štýl – slohové postupy – slohové útvary/žánre

BEŽNÁ KOMUNIKÁCIA
Hovorový štýl
znaky hovorového štýlu
Dialogické útvary hovorového štýlu
osobný rozhovor – telefonický rozhovor – čet – diskusia na internete – debata – diskusia – hádka – polemika
Monologické útvary hovorového štýlu
rozprávanie príbehu – rozprávací slohový postup – vtip – súkromný list – e-mail – esemeska – oznámenie – blahoželanie – pozdrav – kondolencia – súkromný inzerát

GRAFICKÉ JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY
Písmo
písmeno
Diakritické znamienka
Interpunkčné znamienka
apostrof – dvojbodka – lomka – tri bodky
Ortografia/Pravopis
vybrané slová – pravopis cudzích slov
Typografické minimum
užitočné typografické pravidlá

OFICIÁLNA KOMUNIKÁCIA
Administratívny štýl
znaky administratívneho štýlu – informačný slohový postup
Útvary administratívneho štýlu: úrad
oznámenie – ospravedlnenie – splnomocnenie – potvrdenie – prihláška – úradný list – žiadosť – motivačný list – životopis – europass – zákon – sťažnosť – petícia – objednávka – poštový peňažný poukaz – upomienka – reklamácia – dotazník – anketa – test
Útvary administratívneho štýlu: práca
plán práce/projektu – správa o činnosti – prezentácia – zápisnica

LEXIKÁLNE JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY
Slovo
zvuková podoba slova
Slovo. Lexikálny význam
rozsah a obsah významu slova
Slovo. Gramatický význam
slovné druhy
Vzťahy medzi lexikálnymi významami slov
polysémia – homonymia – synonymia – antonymia – paronymia
Slovná zásoba. Lexika
druhy slovnej zásoby – systém slovnej zásoby
Slovníky
pravopisný slovník –·výkladový slovník – ortoepický slovník – etymologický slovník – ortograficko-gramatický slovník
Obohacovanie slovnej zásoby
odvodzovanie slov – skladanie slov – skracovanie slov – tvorenie viacslovných pomenovaní – pretváranie pomenovaní: univerbizácia a multiverbizácia – nepriame/obrazné pomenovania – metafora – personifi kácia – metonymia – preberanie slov

Školská písomná práca I: Rozprávanie

Školská písomná práca II: Beletrizovaný životopis

Ak vás učebnica Nového Slovenského jazyka pre 1. ročník SŠ zaujala, prelistujte si aj voľne stiahnuteľnú prvú kapitolu druháckej učebnice.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.23 kg
Autor

M. Caltíková a kol.

Formát

A4

ISBN

9788081205415

Obj. číslo

100619

Počet strán

80

Predmet

Slovenský jazyk + Literatúra

Rok vydania

2017

Vydanie

1

Typ tovaru

Metodika

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte recenziu ako prvý “Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Zošit pre učiteľa 2. časť”

Z technických príčin je objednávanie na novom e-shope dočasne pozastavené. Objednávky prosím realizujte na http://eshop.orbispictus.sk. Registrácie do nového e-shopu prebiehajú naďalej bezo zmeny na adrese http://orbispictus.sk/moj-ucet/zaregistrujte-sa/.