Vitajte v e-shope Orbis Pictus Istropolitana


prosím prihláste sa podľa typu zákazníka
Už mám konto a chcem sa
PRIHLÁSIŤ
Nemám konto a som
Škola, pedagóg
Kníhkupec, predajca, podnikateľ
Rodič, žiak, súkromná osoba

Pokračovať bez prihlásenia
na katalóg s cenami pre školy

V prípade problémov volajte prosím na číslo 0911611211,
alebo píšte na e-mail: helpdesk@orbispictus.sk
0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Sady titulov

Slabikar Stefekova Slabikar Virgovicova Sada - Nový Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ Matematika pre I. stupeň ZŠ Pravopisný semafor pre I. stupeň ZŠ Geografia pre II.stupen a GOS Sada - NOVÝ Slovenský jazyk pre II. stupeň Pomocník zo slovenského jazyka pre II. stupeň Pomocník z literatúry pre II. stupeň ZŠ Eticka vychova pre II.stupen Matematika pre II.stupen Testovanie 5 Testovanie 9 Sada - Ťahák pre SŠ Literatura pre SS Občianska náuka Pravopisný semafor Sada - zbierka úloh Sada - fyzika NOVÝ Slovenský jazyk

Novinky

 • 64883

Dnes oslavujeme Deň učiteľov

Pri spomienke na narodenie učiteľa národov Jana Amosa Komenského vyjadrujeme učiteľkám a učiteľom vďaku za ich obetavú prácu. Želáme vám [...]

100800_01
100800_02100800_03100800_04100800_05100800_06100800_07100800_08

Nový Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – 2. diel – metodická príručka

Cena 10,70  s DPH

Uvedená cena je pre zaregistrované školy.
Pre objednávanie je potrebná registrácia a prihlásenie.
Z. Stankovianska, R. Culková
Katalógové číslo: 100800 Kategórie: , , Značky: , , ,

Anotácia

Kreslenie, čítanie, záložky, vyfarbovanie, počítanie, spájanie, vyznačovanie, písanie, usporadúvanie, diskusia, práca v dvojiciach, vlastné zážitky, divadielko, tajničky a rébusy. Verili by ste, že hovoríme o učebnici slovenského jazyka?

Prinášame vám výnimočnú novinku na slovenskom učebnicovom trhu – pracovnú učebnicu NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. až 4. ročník ZŠ, v ktorej sme spojili učebnicu, pracovný zošit a zošit. Namiesto neustáleho listovania v učebnici a v pracovnom zošite majú žiaci všetko v jednom. Získaný čas učiteľ využije na zaujímavé aktivity či diskusie a najmä sa budem môcť individuálne venovať žiakom. Učebnica zúročuje dlhoročnú prax autoriek a poskytuje výber ideálnych prostriedkov pre efektívne vyučovanie materinského jazyka. Metodicky upúta nielen skúseného učiteľa, ale výrazne pomôže aj začínajúcemu pedagógovi.

Správne riešenie úloh a stručné poznámky k zámeru úloh a ďalšie podnety na prácu s cvičením nájdete v tejto Metodickej príručke k pracovnej učebnici.

V čom je naša pracovná učebnica výnimočná?

 • Spája učebnicu, pracovný zošit a zošit žiaka.
 • Plynule nadväzuje na vyučovanie v predchádzajúcich ročníkoch.
 • Ponúka vekuprimerané komunikačné témy.
 • Príbehom odkazuje na gramatické javy a rozvíja slohové tematické celky.
 • Obsahuje podnety pre kritické myslenie a formovanie vlastného názoru žiakov.
 • Čerpá zo súčasných trendov vo výučbe slovenského jazyka a podporuje tvorivosť, individualitu žiakov, ale aj ich uvedomenie si sociálnej ukotvenosti.

Žiaci si sami osvojujú gramatické pravidlá pozorovaním rôznych jazykových situácií. Na základe cvičení dokážu sami dotvárať poučenia a doplňovaním spoluvytvárajú učebnicu. Vyfarbovanie nabáda žiakov k čítaniu s porozumením a k rozvoju ďalšej domény.

Zrozumiteľnú pracovnú učebnicu ocení aj rodič počas práce žiaka z domu. Pomôžu mu záložky, na ktorých má „ťaháky“ k dispozícii. Pracovná učebnica umožňuje efektívnu prácu s časom a ponúka priestor na podporu reálnej komunikácie žiakov; upevňuje sebakontrolu žiakov prostredníctvom rébusov, tajničiek a skupinovej práce.

OBSAH 2. dielu:

 1. Rozdelenie slovných druhov (ohybné a neohybné slovné druhy)
 2. Podstatné mená (všeobecné a vlastné podstatné mená)
 3. Interview (cielený rozhovor)
 4. Gramatické kategórie podstatných mien (rod, číslo a pád)
 5. Skloňovanie podstatných mien podľa jednotlivých pádov
 6. Prídavné mená
 7. Gramatické kategórie prídavných mien (rod, číslo a pád)
 8. Zhoda podstatného a prídavného mena v rode, čísle a páde
 9. Opis osoby (ústne, písomne)
 10. Zámená
 11. Reprodukcia rozprávania (ústna, písomná; kľúčové slová, osnova)
 12. Číslovky (základné a radové číslovky)
 13. Skloňovanie a pravopis čísloviek
 14. Slovesá
 15. Gramatické kategórie slovies (osoba, číslo, čas)
 16. Neohybné slovné druhy
 17. Príslovky
 18. Predložky
 19. Spojky
 20. Častice
 21. Citoslovcia
 22. Plagát
 23. Opakovanie

Súčasťou pracovnej učebnice sú kapitoly venujúce sa slohovej zložke (umelecký a vecný text, tvorba osnovy a reprodukcia textu pomocou osnovy, tvorivé písanie krátkeho vecného a umeleckého textu, diskusia a názor, priama reč). Ak si myslíte, že sme zabudli na to, na čo ste v Orbis Pictus Istropolitana zvyknutí, mýlite sa. Aj táto učebnica má podnetné a kvalitné ilustrácie, jednoduchú orientáciu pomocou symbolov, mnoho premyslených cvičení na utvrdzovanie nového i starého učiva, zábavné úlohy, námety na spoločné diskusie, ale aj písanie a tvorbu portfólia žiakov. A, samozrejme, všetko je v súlade s iŠVP.

Táto výnimočná pracovná učebnica NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. až 4. ročník ZŠ posúva slovenský učebnicový trh opäť o krok vpred.

Technické údaje

Autor

Z. Stankovianska, R. Culková

Obj. číslo

100800

Predmet

Slovenský jazyk + Literatúra

Typ tovaru

Metodika

Ikony produktov