0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Želáme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

Všetkým želáme veselé veľkonočné sviatky prežité v pokoji, harmónii a v kruhu blízkych.

 

 

 

Tím vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana