Vitajte v e-shope Orbis Pictus Istropolitana


prosím prihláste sa podľa typu zákazníka
Už mám konto a chcem sa
PRIHLÁSIŤ
Nemám konto a som
Škola, pedagóg
Kníhkupec, predajca, podnikateľ
Rodič, žiak, súkromná osoba

Pokračovať bez prihlásenia
na katalóg s cenami pre školy

V prípade problémov volajte prosím na číslo 0911611211,
alebo píšte na e-mail: helpdesk@orbispictus.sk
0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Sady titulov

Slabikar Stefekova Slabikar Virgovicova Sada - Nový Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ Matematika pre I. stupeň ZŠ Pravopisný semafor pre I. stupeň ZŠ Geografia pre II.stupen a GOS Sada - NOVÝ Slovenský jazyk pre II. stupeň Pomocník zo slovenského jazyka pre II. stupeň Pomocník z literatúry pre II. stupeň ZŠ Eticka vychova pre II.stupen Matematika pre II.stupen Testovanie 5 Testovanie 9 Sada - Ťahák pre SŠ Literatura pre SS Občianska náuka Pravopisný semafor Sada - zbierka úloh Sada - fyzika NOVÝ Slovenský jazyk

Novinky

 • 66243

Objednávanie a distribúcia počas leta 2024

Vážené pedagogičky, pedagógovia, obchodní partneri, rodičia! Pred letnými prázdninami vyexpedujeme všetky objednávky, ktoré od vás dostaneme do piatka 21. júna. [...]

 • 64883

Dnes oslavujeme Deň učiteľov

Pri spomienke na narodenie učiteľa národov Jana Amosa Komenského vyjadrujeme učiteľkám a učiteľom vďaku za ich obetavú prácu. Želáme vám [...]

Dovoľujeme si vás upozorniť, že vaša objednávka bude odoslaná až po 26. 8. 2024 z dôvodu letných prázdnin, a to v poradí, v akom počas letných prázdnin bola zrealizovaná.
Bližšie informácie nájdete tu.

100794-1
100794-2100794-3100794-4100794-5100794-6

Nový Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – Rozvíjanie špecifických funkcií žiakov s vývinovými poruchami

Cena 9,50  s DPH

Uvedená cena je pre zaregistrované školy.
Pre objednávanie je potrebná registrácia a prihlásenie.
D. Kovárová, A. Kurtulíková
Katalógové číslo: 100794 Kategórie: , ,

Anotácia

Pracovný zošit je súčasťou pracovnej učebnice NOVÝ Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ (I. a II. diel), ale môže fungovať aj ako samostatný doplnkový pracovný zošit. Vznikol na podnet zvýšeného výskytu vývinových porúch učenia (dyslexie a dyzortografie) na prvom a druhom stupni ZŠ.

Jeho cieľom je týmto vývinovým poruchám predchádzať – pomocou preventívnych cvičení zabrániť, aby sa u žiaka poruchy rozvinuli. Špeciálne materiály uľahčia učiteľovi, rodičovi alebo asistentovi prácu, príp. ponúkajú pomalším žiakom pracovať im primeraným tempom. Titul je vhodný na prácu v škole i doma.

Pracovný zošit pokrýva všetky kľúčové obsahové i kompetenčné zložky, ktoré má žiak v 3. ročníku ZŠ zvládnuť. Precvičuje jednotlivé kognitívne zložky hrovou formou prostredníctvom cvičení zameraných na očné pohyby, rôznymi druhmi diferenciácie, ako aj prácou s textom a úlohami z gramatiky či z pravopisu.

Autorky, špeciálne pedagogičky s bohatými skúsenosťami s touto cieľovou skupinou, dbajú na to, aby žiaka upútali i pobavili a aby vyučovanie slovenského jazyka nevnímali ako strašiaka.

Pracovný zošit:

 • precvičuje očné pohyby zľava doprava, zrakovú a sluchovú diferenciáciu, pravo-ľavú orientáciu;
 • fixuje grafickú i zvukovú stránku jazyka;
 • zlepšuje techniku čítania a čítanie s porozumením;
 • rozvíja slovnú zásobu;
 • oboznamuje so základnými gramatickými a pravopisnými javmi;
 • zámerne udržiava pozornosť žiaka.

Podrobnejšie informácie o pracovnom zošite pre žiakov s poruchami učenia nájdete vo vysvetlení jeho koncepcie .

OBSAH

 • Opakovanie učiva 2. ročníka
 • Abeceda
 • Delenie slov na slabiky (slabikotvorné r/ŕ, l/ĺ)
 • Vybrané slová (po b, m, p, r, s, v, z, f)
 • Slovné druhy (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá)
 • Cvičenia na rozvoj sluchového vnímania
 • Hra: Precvič si pamäť

Technické údaje

Obj. číslo

100794

Predmet

Slovenský jazyk + Literatúra

Typ tovaru

Pracovný zošit

Formát

A4

Počet strán

48

Žiaci so špeciálnymi potrebami

Áno

Autor

D. Kovárová, A. Kurtulíková

Ikony produktov

S príspevkom MŠVVaŠ SR