0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Objednávanie a distribúcia počas leta 2024

Vážené pedagogičky, pedagógovia, obchodní partneri, rodičia!

Pred letnými prázdninami vyexpedujeme všetky objednávky, ktoré od vás dostaneme do piatka 21. júna.

Pre kníhkupcov distribuujeme v tomto šk. roku posledný krát v pondelok 24. júna, čo je aj posledný deň pre osobné odbery tovaru. Objednávku odporúčame zaslať najneskôr v nedeľu 23. júna.

Objednávať cez e-shop môžete bez obmedzenia počas celých prázdnin. Objednávky budú priebežne spracovávané a koncom prázdnin zasielané do škôl i súkromným osobám.

Kníhkupci si budú môcť tovar na  nový školský rok prevziať od 22. augusta 2024.
Školám a súkromný osobám budeme znova plne k dispozícii od pondelka 26. augusta 2024.

Prosíme vás, aby ste počas letných prázdnin pri riešení problémov uprednostnili pred telefonátmi  mailovú komunikáciu: odbyt@orbispictus.sk. Do mailu nezabudnite uviesť telefonický kontakt.

Ďakujeme vám za spoluprácu v školskom roku 2023/2024, želáme vám pokojné letné dni prežité v zdraví a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v novo šk. roku.

 

 

Vaše vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

 

 

 

 

 

Foto: Jill Wellington z Pixabay