Vitajte v e-shope Orbis Pictus Istropolitana


prosím prihláste sa podľa typu zákazníka
Už mám konto a chcem sa
PRIHLÁSIŤ
Nemám konto a som
Škola, pedagóg
Kníhkupec, predajca, podnikateľ
Rodič, žiak, súkromná osoba

Pokračovať bez prihlásenia
na katalóg s cenami pre školy

V prípade problémov volajte prosím na číslo 0911611211,
alebo píšte na e-mail: helpdesk@orbispictus.sk
0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Sady titulov

Slabikar Stefekova Slabikar Virgovicova Sada - Nový Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ Matematika pre I. stupeň ZŠ Pravopisný semafor pre I. stupeň ZŠ Geografia pre II.stupen a GOS Sada - NOVÝ Slovenský jazyk pre II. stupeň Pomocník zo slovenského jazyka pre II. stupeň Pomocník z literatúry pre II. stupeň ZŠ Eticka vychova pre II.stupen Matematika pre II.stupen Testovanie 5 Testovanie 9 Sada - Ťahák pre SŠ Literatura pre SS Občianska náuka Pravopisný semafor Sada - zbierka úloh Sada - fyzika NOVÝ Slovenský jazyk

Novinky

  • 66243

Objednávanie a distribúcia počas leta 2024

Vážené pedagogičky, pedagógovia, obchodní partneri, rodičia! Pred letnými prázdninami vyexpedujeme všetky objednávky, ktoré od vás dostaneme do piatka 21. júna. [...]

  • 64883

Dnes oslavujeme Deň učiteľov

Pri spomienke na narodenie učiteľa národov Jana Amosa Komenského vyjadrujeme učiteľkám a učiteľom vďaku za ich obetavú prácu. Želáme vám [...]

Dovoľujeme si vás upozorniť, že vaša objednávka bude odoslaná až po 26. 8. 2024 z dôvodu letných prázdnin, a to v poradí, v akom počas letných prázdnin bola zrealizovaná.
Bližšie informácie nájdete tu.

100841_01
100841_02100841_03100841_04100841_05100841_06100841_07100841_08100841_d

Zbierka úloh z matematiky pre 3. ročník ZŠ

Cena 4,10  s DPH

Uvedená cena je pre zaregistrované školy.
Pre objednávanie je potrebná registrácia a prihlásenie.
V. Palková
Katalógové číslo: 100841 Kategórie: ,

Anotácia

Nová séria prináša do tried množstvo doplnkových úloh z matematiky. Obsah je zameraný na upevňovanie, opakovanie či rozšírenie prebraného učiva matematiky príslušného ročníka. Zbierka úloh pomáha žiakom utvrdiť si učivo z matematiky a vedie ich k precvičovaniu si nadobudnutých vedomostí na rôznych typoch úloh.

Využitie nájde v situáciách, ak:
> žiak potrebuje precvičiť určité typy úloh alebo utvrdiť učivo z matematiky,
> žiak skončil svoju prácu na hodine skôr a chcete, aby efektívne využil zostávajúci čas do zvonenia,
> potrebujete pre svojich žiakov doplniť náročnejšie úlohy z učiva matematiky príslušného ročníka alebo zaujímavé úlohy z tzv. rekreačnej matematiky.

Zbierka:
> je obsahovo cielená na upevňovanie, opakovanie či rozšírenie prebraného učiva matematiky príslušného ročníka,
> je rozdelená podľa tém, ktoré obsahovo korešpondujú s aktuálnym iŠVP,
> nie je viazaná na konkrétnu učebnicu matematiky,
> obsahuje bohatú databázu úloh, ktorú môžu učitelia využiť priamo na vyučovacej hodine alebo na prácu doma,
> obsahuje aj úlohy z matematickej gramotnosti,
> obsahuje úlohy pre žiakov na rôznych úrovniach,
> pozostáva z úloh rôzneho typu a rôznej náročnosti,
> obsahuje úlohy na voľný čas – úlohy tzv. rekreačnej matematiky z daného tematického celku,
> obsahuje aj samostatnú kapitolu s výsledkami, ktorá poskytuje možnosť overiť výsledky a riešenia pre samotných žiakov, učiteľov i rodičov,
> ponúka pútavé grafické spracovanie úloh so zrejmým didaktickým cieľom.

Titul už obdržal aj ministerskú doložku.

Technické údaje

Predmet

Matematika

Autor

V. Palková

Obj. číslo

100841

Ikony produktov

Novinka, S príspevkom MŠVVaŠ SR