0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Pre efektívnejšie hodiny matematiky

🤝 SPOLUPRÁCOU K LEPŠÍM UČEBNÝM OSNOVÁM 📈

V posledných rokoch rastie dôraz na rozvoj argumentačných schopností žiakov – a to nielen na Slovensku, ale tiež v zahraničí. Nové trendy iniciované najmä učiteľskou obcou sa podarilo pretaviť do príkladnej medzinárodnej spolupráce The Project MATEK.

O čo ide? Žiacke kompetencie v oblasti argumentácie a komunikácie možno prirodzene zlepšovať na hodinách matematiky. Čisto jednoduchou zmenou slovného zadania úlohy môže učiteľ viesť žiakov k hlbšiemu uvažovaniu a nutnosti obájiť si svoje závery.

Namiesto: „Vypočítaj…“ bude zadanie znieť: „Prečo si myslíš, že…“

Vedúcou slovenskej časti projektu je Mária Slavíčková z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Výsledkom snahy jej tímu bol skvelo pripravený a podľa nových požiadaviek koncipovaný materiál pre základné školy.

A my v ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA sme dostali možnosť tento materiál spracovať v štýle našich Nových pomocníkov z matematiky, ktoré učitelia na slovenských školách dobre poznajú.

Tento nový materiál je už teraz vám a vašim žiakom dostupný na našich stránkach. Vo formáte PDF si ho pre jednotlivé ročníky môžete stiahnuť spolu so Zošitom pre učiteľa kliknutím na náhľady úvodných stránok, prípadne si súbory PDF môžete stiahnuť ako kompletný balík.

👇 👇 👇

Stiahnuť kompletný balík PDF súborov

Podrobnejšie informácie o projekte sa dočítate na webových stránkach projektu alebo na facebookovej fanpage The Project MATEK.

Prejsť na FB stránku projektu
Prejsť na webovú stránku projektu

Dajte nám vedieť, ako sa vám na hodinách s novým materiálom pracuje! 😉 Podeliť sa s nami o skúsenosti môžete na e-mailovej adrese listaren@orbispictus.sk alebo na našich facebookových stránkach.