0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Literárna súťaž

Zapojte sa!

3. ročník literárnej súťaže vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana pre základné a stredné školy


Odovzdávanie cien:

  • 30324
  • odovzdávanie cien SLOVO 2017

SLOVO má prvého absolútneho víťaza

Vydavateľstvo učebníc Orbis Pictus Istropolitana dnes ocenilo víťazov 3. ročníka literárnej súťaže v love slov SLOVO 2017, ktorú vyhlasuje pre žiakov základných a stredných škôl. Víťazi v piatich kategóriách, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, získali okrem [...]

  • 30148
  • Pozvánka SLOVO 2017

Pozvánka na slávnostné odovzdávanie cien SLOVO 2017

Všetkých srdečne pozývame na slávnostné odovzdávanie cien 3. ročníka literárnej súťaže v love slov SLOVO 2017. Súčasťou odovzdávania cien bude aj vyhlásenie absolútneho víťaza, ktorý si prevezme cenu z rúk majiteľa vydavateľstva Ing. Igora Vargu. Odovzdávanie [...]

Výsledky verejného hodnotenia, zoradené podľa počtu hlasov:

1. kategória – VOĽNÝ ŽÁNER: I. stupeň ZŠ

2. kategória – POÉZIA: II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ

3. kategória – PRÓZA: II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ

4. kategória – POÉZIA: stredné školy a 5. – 8. roč. GOŠ

5. kategória – PRÓZA: stredné školy a 5. – 8. roč. GOŠ

Blahoželáme víťazom 3. ročníka literárnej súťaže v love slov SLOVO 2017. Vecné ceny získavajú prví traja z každej kategórie tak, ako sú uvedení v tabuľke.

Navyše – teraz ich tvorba putovala do rúk členom odbornej poroty a čaká na ich ešte jedno prekvapenie, ktoré vyhlási odborná porota na slávnostnom odovzdávaní cien 26. apríla 2018. O presnom čase a mieste konania budeme víťazov informovať.

Porotu tento rok tvoria renomované osobnosti zo sveta literatúry – Peter Juščák, Peter Karpinský a Erik Ondrejička.

Porotcovia

Peter Juščák

Ing. Peter Juščák,

prozaik, publicista, rozhlasový redaktor. Narodil sa v Prešove v roku 1953. Vyštudoval Vysokú školu dopravnú v Žiline, venoval sa technických povolaniam a práci v médiách. Pracoval v rozhlase, v denníkoch Smena  a SME. Dlhodobo sa venoval problematike zavlečených občanov do sovietskych pracovných táborov GULAG. Napísal osem kníh, zbierky poviedok, romány, dokumentárne knihy. Je autorom rozhlasových dokumentárnych pásiem, námetu na film Môj otec GULAG.

Celý profil porotcu

Peter Karpinský

Peter Karpinský,

narodený v roku 1971, žije v Spišskej Novej Vsi a v Prešove, venuje sa jazykovede, ale aj próze a poézii a z teoretického hľadiska i komiksu. Je vedúcim Katedry slovenského jazyka FF Prešovskej univerzity v Prešove (tu vyučuje dejiny spisovnej slovenčiny, vývin slovenského jazyka, dialektológiu, rétoriku a dejiny a teóriu komiksu). Je šéfredaktorom literárneho zábavníka pre dievčatá a chlapcov – Zips (vydáva vydavateľstvo Liberapress, Bratislava).

Celý profil porotcu

Erik Ondrejička,

narodený v roku 1964 v bratislavskom Starom Meste, kde dodnes žije a pracuje. Písaniu poézie sa venuje už takmer tri desaťročia. Ondrejičkova poézia bola zaradená do viac ako 30 slovenských aj zahraničných výberov, zborníkov, alebo katalógov. Básne jednotlivo publikoval v desiatkach domácich aj zahraničných časopisov. Ondrejička pracuje od roka 2008 vo Výbore Sekcie pre pôvodnú tvorbu Literárneho Fondu (v súčasnosti je jeho predsedom).

Celý profil porotcu

Hodnotenie bude prebiehať v dvoch kolách:

1. Do užšieho výberu vyberie texty v prvom kole odborná porota tvorená lektormi a redaktormi.
2. Najlepšie texty budú v druhom kole zverejnené na našej webovej stránke, kde budete môcť za svojich favoritov hlasovať i vy a stať sa tak súčasťou poroty.

Najlepšie práce uverejníme v zborníku, ktorý rozpošleme v budúcom školskom roku ako prílohu k Pomocníkom z literatúry a slovenčiny a tiež ku stredoškolskej literatúre do všetkých škôl, ktoré si ich objednajú. Najlepšie tri diela z každej kategórie budú odmenené hodnotnou knižnou publikáciou podľa vlastného výberu alebo drobnou elektronikou, na výhercov čakajú aj ďalšie prekvapenia. Víťazné diela budú publikované v zborníku SLOVO s celoslovenským dosahom.

Téma: Čo hýbe (mojím) svetom
Rozsah maximálne: 5 normostrán
Žáner: poviedka, komiks, báseň, rozprávka, reportáž, beletrizovaný životopis (Žiaci 1. stupňa majú voľný žáner, ak ich text nezodpovedá ani jednému z uvedených žánrov).
Uzávierka: 15. decembra 2017
Výber textov porotou: do 12. februára 2018
Zverejnenie textov na webe a hlasovanie verejnosťou: 16. február 2018 – 20. marec 2018
Vyhlásenie víťazov: 23. marec 2018

Svoje diela spolu s požadovanými údajmi nám zašlite cez vyplnený formulár.

Svoje diela spolu s požadovanými údajmi nám zašlite cez vyplnený formulár.

PRAVIDLÁ HLASOVANIA A HODNOTENIA:

Z dôvodu, že množstvo škôl má len jednu verejnú IP adresu, nie sú na hlasovanie / hodnotenie v súťazi uplatnené žiadne limity na IP, cookies alebo časový limit hodnotení z tej istej adresy. Napriek tomu, všetky hodnotenia logujeme, a pri vyhodnotení víťaza zohľadňujeme viac kvalitu než kvantitu hlasovaní. V podstate to znamená, že menej hlasov z rôznych IP adries má väčšiu váhu než množstvo hlasov z tej istej IP adresy.

Počet hlasov a výšku hodnotení priebežne NEUPRAVUJEME. Avšak pri vyhodnotení súťaže transparentne zverejníme všetky hlasovania. Odporúčame vám, aby ste nezneužívali voľný systém hlasovania na manipuláciu s hlasmi, najmä opakovaným hodnotením z tej istej IP adresy krátko po sebe. Takéto hlasy nebudú mať pri vyhodnotení žiadnu váhu.

Ďakujeme za pochopenie. Hrajte fér.