Literárna súťaž

Literárna súťaž 2017-12-16T14:10:26+00:00

Zapojte sa!

3. ročník literárnej súťaže vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana pre základné a stredné školy

Hodnotenie bude prebiehať v dvoch kolách:

1. Do užšieho výberu vyberie texty v prvom kole odborná porota tvorená lektormi a redaktormi.
2. Najlepšie texty budú v druhom kole zverejnené na našej webovej stránke, kde budete môcť za svojich favoritov hlasovať i vy a stať sa tak súčasťou poroty.

Najlepšie práce uverejníme v zborníku, ktorý rozpošleme v budúcom školskom roku ako prílohu k Pomocníkom z literatúry a slovenčiny a tiež ku stredoškolskej literatúre do všetkých škôl, ktoré si ich objednajú. Najlepšie tri diela z každej kategórie budú odmenené hodnotnou knižnou publikáciou podľa vlastného výberu alebo drobnou elektronikou, na výhercov čakajú aj ďalšie prekvapenia. Víťazné diela budú publikované v zborníku SLOVO s celoslovenským dosahom.

Téma: Čo hýbe (mojím) svetom
Rozsah maximálne: 5 normostrán
Žáner: poviedka, komiks, báseň, rozprávka, reportáž, beletrizovaný životopis (Žiaci 1. stupňa majú voľný žáner, ak ich text nezodpovedá ani jednému z uvedených žánrov).
Uzávierka: 15. decembra 2017
Výber textov porotou: do 12. februára 2018
Zverejnenie textov na webe a hlasovanie verejnosťou: 16. február 2018 – 20. marec 2018
Vyhlásenie víťazov: 23. marec 2018

Svoje diela spolu s požadovanými údajmi nám zašlite cez vyplnený formulár.

Svoje diela spolu s požadovanými údajmi nám zašlite cez vyplnený formulár.

PRAVIDLÁ HLASOVANIA A HODNOTENIA:

Z dôvodu, že množstvo škôl má len jednu verejnú IP adresu, nie sú na hlasovanie / hodnotenie v súťazi uplatnené žiadne limity na IP, cookies alebo časový limit hodnotení z tej istej adresy. Napriek tomu, všetky hodnotenia logujeme, a pri vyhodnotení víťaza zohľadňujeme viac kvalitu než kvantitu hlasovaní. V podstate to znamená, že menej hlasov z rôznych IP adries má väčšiu váhu než množstvo hlasov z tej istej IP adresy.

Počet hlasov a výšku hodnotení priebežne NEUPRAVUJEME. Avšak pri vyhodnotení súťaže transparentne zverejníme všetky hlasovania. Odporúčame vám, aby ste nezneužívali voľný systém hlasovania na manipuláciu s hlasmi, najmä opakovaným hodnotením z tej istej IP adresy krátko po sebe. Takéto hlasy nebudú mať pri vyhodnotení žiadnu váhu.

Ďakujeme za pochopenie. Hrajte fér.

Z technických príčin je objednávanie na novom e-shope dočasne pozastavené. Objednávky prosím realizujte na http://eshop.orbispictus.sk. Registrácie do nového e-shopu prebiehajú naďalej bezo zmeny na adrese http://orbispictus.sk/moj-ucet/zaregistrujte-sa/.