Loading...

Literárna súťaž

Literárna súťaž 2017-08-17T20:56:58+00:00

Hlasujte!

2. ročník literárnej súťaže vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana pre základné a stredné školy

Výsledky verejného hodnotenia, zoradené podľa najvyššieho priemerného hodnotenia:

Kategória: 1. stupeň ZŠ

Kategória: 2. stupeň ZŠ – poézia

Kategória: 2. stupeň ZŠ – próza

Kategória: SŠ – poézia

Kategória: SŠ – próza

Hlasujte za súťažné príspevky do 27. marca 2017

PRAVIDLÁ HLASOVANIA A HODNOTENIA:

Z dôvodu, že množstvo škôl má len jednu verejnú IP adresu, nie sú na hlasovanie / hodnotenie v súťazi uplatnené žiadne limity na IP, cookies alebo časový limit hodnotení z tej istej adresy. Napriek tomu, všetky hodnotenia logujeme, a pri vyhodnotení víťaza zohľadňujeme viac kvalitu než kvantitu hlasovaní. V podstate to znamená, že menej hlasov z rôznych IP adries má väčšiu váhu než množstvo hlasov z tej istej IP adresy.

Počet hlasov a výšku hodnotení priebežne NEUPRAVUJEME. Avšak pri vyhodnotení súťaže transparentne zverejníme všetky hlasovania. Odporúčame vám, aby ste nezneužívali voľný systém hlasovania na manipuláciu s hlasmi, najmä opakovaným hodnotením z tej istej IP adresy krátko po sebe. Takéto hlasy nebudú mať pri vyhodnotení žiadnu váhu.

Ďakujeme za pochopenie. Hrajte fér.

Verejné hodnotenie súťažných príspevkov bolo uzavreté.

Hodnotenie bude prebiehať v dvoch kolách:

1. Do užšieho výberu vyberie texty v prvom kole odborná porota tvorená lektormi a redaktormi.
2. Najlepšie texty budú v druhom kole zverejnené na našej webovej stránke, kde budete môcť za svojich favoritov hlasovať i vy a stať sa tak súčasťou poroty.

Najlepšie práce uverejníme v zborníku, ktorý rozpošleme v budúcom školskom roku ako prílohu k Pomocníkom z literatúry do všetkých škôl, ktoré si ho objednajú. Najlepšie tri diela z každej kategórie budú odmenené atraktívnou knižnou publikáciou, na výhercov čakajú aj ďalšie prekvapenia.

Téma: ľubovoľná
Rozsah maximálne: 5 normostrán
Žáner: poviedka, komiks, báseň, rozprávka, sci-fi (Žiaci 1. stupňa majú voľný žáner, ak ich text nezodpovedá ani jednému z uvedených žánrov).
Uzávierka: 15. decembra 2016
Výber textov porotou: do 31. januára 2017
Zverejnenie textov na webe a hlasovanie verejnosťou: 8. február 2017 – 27. marec 2017
Vyhlásenie víťazov: 29. marec 2017

Svoje diela spolu s požadovanými údajmi nám zašlite cez vyplnený formulár.

Prihlasovanie do súťaže bolo uzavreté.

Súťažné príspevky:

2017-04-03T11:53:02+00:00

Zmysluplnosť v stene a tajomstvá v mysliach druhých

Zmysluplnosť v stene a tajomstvá v mysliach druhých Atramentovou oblohou preletela hviezda. Čas na želania, ktoré sa nikdy nenaplnia práve prišiel. Kráčala som tou starou uličkou ako každý večer. Scenár sa opakoval a mne to všetko pripadalo ako obyčajná [...]

2017-04-03T12:06:41+00:00

Sova vždy doletí so správnym balíčkom, preto sa nenašiel nik, komu sa reklamácia podarila

Sova vždy doletí so správnym balíčkom, preto sa nenašiel nik, komu sa reklamácia podarila Milá moja najčarovnejšia striga Hexénia, nedočkavo som čakala na balíček od Teba. Zo zamyslenia ma vytrhlo až zaklopanie zobáčikom Tvojej sovy [...]

2017-04-03T12:09:46+00:00

Chors

Chors V temnej noci stratil som sa, lesom márne blúdim – sám. Poslepiačky bežím svižne, tu cez kríky prepadám. Slyším jemné kroky v tráve – lístie jemne šuchotať. Pocit, sťa by cudzích očí pohľad ma chce [...]

Z technických príčin je objednávanie na novom e-shope dočasne pozastavené. Objednávky prosím realizujte na http://eshop.orbispictus.sk. Registrácie do nového e-shopu prebiehajú naďalej bezo zmeny na adrese http://orbispictus.sk/moj-ucet/zaregistrujte-sa/.