(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Želáme vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

Milé pani učiteľky, páni učitelia, rodičia, žiaci a študenti… Za normálnych okolností by sme si vzájomne želali veselú Veľkú noc prežitú v kruhu blízkych.
Teraz vám všetkým želáme predovšetkým pevné zdravie, veľa síl a optimizmu pri zvládaní tejto neľahkej situácie. Veríme, že disciplinovanosťou a vzájomnou ohľaduplnosťou zvládneme aj toto obdobie.

 

Tím vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana

 

 

Foto: Peggychoucair/Pixabay