(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Slovo: Poznáme víťazky a víťazov 6. ročníka

Dnes sme zverejnili mená víťaziek a víťazov 6. ročníka literárnej súťaže SLOVO. Všetkým gratulujeme!
Ich víťazné texty budú publikované v zbierke SLOVO, ktorá každoročne putuje do stoviek škôl na celom Slovensku.

Odborná porota vybrala spomedzi všetkých víťazov (cien poroty a verejnosti) aj jednu prácu, ktorá získala špeciálne ocenenie – absolútny víťaz súťaže SLOVO 2020. Meno víťazky alebo víťaza sa dozviete v závislosti od situácie na slávnostnom odovzdávaní cien, príp. pri vyhlásení online.

Absolútny víťaz získava od vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana zmluvu na vydanie svojej knižnej prvotiny. O termíne a spôsobe slávnostného odovzdávania cien vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme všetkým autorkám a autorom, ktorí svojou účasťou v 6. ročníku vytvorili príjemnú atmosféru literárnej súťaže SLOVO. Osobitnú vďaku si zaslúžia obetavé pani učiteľky, ktoré si aj v tejto špecifickej situácii našli čas na podporu kreativity svojich žiakov. Ďakujeme pánom porotcom Petrovi Juščákovi a Erikovi Ondreičkovi a tiež všetkým rodičom, ktorí podporujú talent svojich detí.

 

 

 

foto: archív SLOVO