(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Novinka Geografia 5 vzbudzuje veľký záujem

Hoci je novinka Geografia pre 5. ročník ZŠ z pripravovanej sady učebníc pre 2. stupeň ZŠ na trhu len niekoľko dní, okamžite vyvolala veľký záujem vďaka pútavému grafickému spracovaniu a kvalitnému obsahu.

Výrazne posilňuje názornú a vizuálnu stránku abstraktného učiva pre žiaka 5. ročníka, čo je jedným z najväčších prínosov do výuky geografie. Rovnako dôležité sú aj medzipredmetové vzťahy a upriamenie pozornosti na aktuálne problémy sveta – ekológiu a klimatické zmeny.

Učiteľom i žiakom prináša množstvo užitočných prvkov, ktoré výrazne uľahčujú vyučovanie geografie a vzbudzujú záujem žiaka.

Učebnice geografie pre 2. stupeň tvoria kompatibilný celok s pracovnými zošitmi, ktoré už mnohí používate. Viac o tom, ako pracovať s Geografiou 5 sa dozviete aj tu.

Učebnica je vytvorená na základe platného iŠVP. Jej prvú kapitolu si môžete prelistovať tu alebo priamo v našej online knižnici.