(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Deň učiteľov: Ďakujeme

„Učiteľom hodným tohto mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti“. (J. A. Komenský)

Ďakujeme všetkým pedagogičkám a pedagógom, ktorí svojou kvalitnou prácou robia našu spoločnosť múdrejšou a lepšou.

 

Orbis Pictus Istropolitana

Foto: Brigitte / Pixabay