Vitajte v e-shope Orbis Pictus Istropolitana


prosím prihláste sa podľa typu zákazníka
Už mám konto a chcem sa
PRIHLÁSIŤ
Nemám konto a som
Škola, pedagóg
Kníhkupec, predajca, podnikateľ
Rodič, žiak, súkromná osoba

Pokračovať bez prihlásenia
na katalóg s cenami pre školy

V prípade problémov volajte prosím na číslo 0911611211,
alebo píšte na e-mail: helpdesk@orbispictus.sk
0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Sady titulov

Slabikar Stefekova Slabikar Virgovicova Sada - Nový Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ Matematika pre I. stupeň ZŠ Pravopisný semafor pre I. stupeň ZŠ Geografia pre II.stupen a GOS Sada - NOVÝ Slovenský jazyk pre II. stupeň Pomocník zo slovenského jazyka pre II. stupeň Pomocník z literatúry pre II. stupeň ZŠ Eticka vychova pre II.stupen Matematika pre II.stupen Testovanie 5 Testovanie 9 Sada - Ťahák pre SŠ Literatura pre SS Občianska náuka Pravopisný semafor Sada - zbierka úloh Sada - fyzika NOVÝ Slovenský jazyk

Novinky

  • 60816

Objednávanie a distribúcia tovaru počas leta

Vážené pedagogičky, pedagógovia, obchodní partneri, rodičia! Oznamujeme vám, že pred letnými prázdninami vyexpedujeme všetky objednávky, ktoré dostaneme do štvrtka 22. [...]

  • 58922

NAJVÝHODNEJŠIE CENY u nás platia do 15. mája

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana prináša každoročne svojim zákazníkom možnosť výrazne ušetriť v akcii NAJVÝHODNEJŠIE CENY. Tá platí vždy od januára [...]

100829_1
100829_02100829_03100829_04100829_05100829_06100829_sd

Zbierka úloh z matematiky pre 2. ročník ZŠ

Cena 3,80  s DPH

Uvedená cena je pre zaregistrované školy.
Pre objednávanie je potrebná registrácia a prihlásenie.
V. Palková
Katalógové číslo: 100829 Kategórie: , , ,

Anotácia

Nová séria prináša do tried množstvo doplnkových úloh z matematiky. Obsah je zameraný na upevňovanie, opakovanie či rozšírenie prebraného učiva matematiky príslušného ročníka. Zbierka úloh pomáha žiakom utvrdiť si učivo z matematiky a vedie ich k precvičovaniu si nadobudnutých vedomostí na rôznych typoch úloh.

Využitie nájde v situáciách, ak:
> žiak potrebuje precvičiť určité typy úloh alebo utvrdiť učivo z matematiky,
> žiak skončil svoju prácu na hodine skôr a chcete, aby efektívne využil zostávajúci čas do zvonenia,
> potrebujete pre svojich žiakov doplniť náročnejšie úlohy z učiva matematiky príslušného ročníka alebo zaujímavé úlohy z tzv. rekreačnej matematiky.

Zbierka:
> je obsahovo cielená na upevňovanie, opakovanie či rozšírenie prebraného učiva matematiky príslušného ročníka,
> je rozdelená podľa tém, ktoré obsahovo korešpondujú s aktuálnym iŠVP,
> nie je viazaná na konkrétnu učebnicu matematiky,
> obsahuje bohatú databázu úloh, ktorú môžu učitelia využiť priamo na vyučovacej hodine alebo na prácu doma,
> obsahuje aj úlohy z matematickej gramotnosti,
> obsahuje úlohy pre žiakov na rôznych úrovniach,
> pozostáva z úloh rôzneho typu a rôznej náročnosti,
> obsahuje úlohy na voľný čas – úlohy tzv. rekreačnej matematiky z daného tematického celku,
> obsahuje aj samostatnú kapitolu s výsledkami, ktorá poskytuje možnosť overiť výsledky a riešenia pre samotných žiakov, učiteľov i rodičov,
> ponúka pútavé grafické spracovanie úloh so zrejmým didaktickým cieľom.

Titul je schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Technické údaje

Autor

V. Palková

Obj. číslo

100829

Predmet

Matematika

Žiaci so špeciálnymi potrebami

Áno

Ikony produktov

S príspevkom MŠVVaŠ SR