Vitajte v e-shope Orbis Pictus Istropolitana


prosím prihláste sa podľa typu zákazníka
Už mám konto a chcem sa
PRIHLÁSIŤ
Nemám konto a som
Škola, pedagóg
Kníhkupec, predajca, podnikateľ
Rodič, žiak, súkromná osoba

Pokračovať bez prihlásenia
na katalóg s cenami pre školy

V prípade problémov volajte prosím na číslo 0911611211,
alebo píšte na e-mail: helpdesk@orbispictus.sk
0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Sady titulov

Slabikar Stefekova Slabikar Virgovicova Sada - Nový Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ Matematika pre I. stupeň ZŠ Pravopisný semafor pre I. stupeň ZŠ Geografia pre II.stupen a GOS Sada - NOVÝ Slovenský jazyk pre II. stupeň Pomocník zo slovenského jazyka pre II. stupeň Pomocník z literatúry pre II. stupeň ZŠ Eticka vychova pre II.stupen Matematika pre II.stupen Testovanie 5 Testovanie 9 Sada - Ťahák pre SŠ Literatura pre SS Občianska náuka Pravopisný semafor Sada - zbierka úloh Sada - fyzika NOVÝ Slovenský jazyk

Novinky

 • 64883

Dnes oslavujeme Deň učiteľov

Pri spomienke na narodenie učiteľa národov Jana Amosa Komenského vyjadrujeme učiteľkám a učiteľom vďaku za ich obetavú prácu. Želáme vám [...]

100679_1
100679_2100679_3100679_4100679_5100679_6100679_7100679_8100679_9100679_sd

Nový Slovenský jazyk pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

Bežná cena 8,20  s DPHAktuálna cena 6,80  s DPH

Uvedená cena je pre zaregistrované školy.
Pre objednávanie je potrebná registrácia a prihlásenie.
J. Krajčovičová
Katalógové číslo: 100679 Kategórie: , , ,

Anotácia

Bohaté skúsenosti autorky a vydavateľstva, súčasné trendy v didaktike a potreby školskej praxe sme pretavili a vznikla NOVÁ PRACOVNÁ UČEBNICA – spojenie učebnice a pracovného zošita.

Pracovná učebnica ponúka:

 • konštruktivistický prístup k výchove a vzdelávaniu,
 • tvorivé úlohy rozvíjajúce kreativitu a fantáziu žiakov,
 • zohľadnenie iŠVP a požiadaviek učiteľov z praxe,
 • navádzanie žiakov k vzájomnému rešpektu a k spolupráci,
 • osvojenie si pravidiel korektnej diskusie a argumentácie,
 • pútavé grafické stvárnenie a bohaté ilustrácie,
 • využívanie prvkov IKT.

Prirodzenou súčasťou pracovnej učebnice je i slohová zložka. Pracovná učebnica pre 9. ročník je obohatená o nové typy úloh zamerané na kritické myslenie a overovanie informácií („Pravda alebo hoax?“) a o témy globálneho vzdelávania. Zabudnite na opisovanie poučiek, vymieňanie pomôcok! Získaný čas učiteľ efektívne využije na diferencovaný prístup, komunikačné hry, diskusiu a najmä tvorivú činnosť a na precvičovanie kľúčových kompetencií.

Obsah NOVÝ Slovenský jazyk pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ:

 • Opakovanie učiva 8. ročníka
 • Zhrnutie učiva 2. stupňa ZŠ zo zvukovej roviny jazyka a pravopisu
 • Zhrnutie učiva 2. stupňa ZŠ z významovej roviny jazyka
 • Zhrnutie učiva 2. stupňa ZŠ z tvaroslovia
 • Zhrnutie učiva 2. stupňa ZŠ zo skladby
 • Súdržnosť textu
 • Zápor v slovenčine
 • Slovenčina ako národný jazyk a jeho podoby
 • Náuka o jazyku a členenie jazykovedy
 • Slohové postupy a slohové útvary
 • Jazykové štýly
 • Výklad
 • Úvaha
 • Úradný list

Pre učiteľov je k dispozícii Zošit pre učiteľa.

Technické údaje

Autor

J. Krajčovičová

Formát

A4

Obj. číslo

100679

Predmet

Slovenský jazyk + Literatúra

Typ tovaru

Pracovná učebnica

Ikony produktov

S príspevkom MŠVVaŠ SR

Vaše hodnotenie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte hodnotenie ako prvý “Nový Slovenský jazyk pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ”

Zoznam bibliografických odkazov (citovaná literatúra)

TVVP