0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Novinky v online knižnici vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana

V online knižnici nášho vydavateľstva, ktorá uľahčuje vzdelávací proces pedagógom, žiakom i rodičom, už nájdete aj novinky Nový Slovenský jazyk pre 3. roč. – 2. diel. Nový Slovenský jazyk pre 8. roč. ZŠ a 3. roč. GOŠ. – 1. diel.

Pedagogičky a pedagógovia v nej po prihlásení sa nájdu aj praktické zošity pre učiteľa.