(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Na prihlásenie sa do literárnej súťaže SLOVO zostáva mesiac

Prihlasovanie literárnej tvorby žiačok a žiakov základných a stredných škôl do súťaže SLOVO je práve v polovici. Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana každoročne vyhlasuje nový ročník literárnej súťaže SLOVO 15. októbra.
Motto 7. ročníka súťaže: „Stopa, ktorú zanechám“

Téma zostáva aj tento rok ľubovoľná, keďže porotu i vyhlasovateľa súťaže zaujíma reflexia mladých ľudí na dianie okolo seba, aj vzhľadom na aktuálnu situáciu.

Uzávierka súťaže je 15. decembra, prihlášku a ďalšie informácie nájdete na stránke SLOVO.