(02) 48252210 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search
Čítame ušami

Čítame ušami – novinka pre stredoškolákov

Projekt vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana je doplnkom k obľúbenej učebnici Literatúra pre stredné školy 1 – 4.
CD obsahuje audionahrávky vybraných úryvkov umeleckých textov z diela Literatúra pre stredné školy a Zbierka textov a úloh z literatúry pre 1. – 4. ročník.

Texty nahovorili poslucháči VŠMU, takmer rovesníci žiakov stredných škôl, budúci profesionálni herci.

Cieľom audionahrávok je:

* sprostredkovať žiakom umelecký text hlasovou interpretáciou ich rovesníkov,
* ukázať možnosti práce s textom,
* povzbudiť žiakov k čítaniu literatúry s využitím hlasového potenciálu,
* predviesť správnu výslovnosť pri čítaní (zohľadňovali sme súčasný stav slovenského jazyka),
* zároveň prináša autentický živý jazyk – taký, aký je v realite
* motivovať žiakov k čítaniu literatúry,
* vyzdvihnúť potenciál poetického, prozaického i dramatického textu
* rozšíriť možnosti vnímania umeleckého textu,
* vyprovokovať k vlastnej hlasovej interpretácii textu

CD poskytujú široké možnosti pre prácu učiteľa i žiaka:

  • motivačná funkcia
  • kritická analýza počutého
  • interpretácia na základe prednesu
  • konfrontácia s vlastnou itnerpretáciou
  • rozvoj emocionálnej domény ap.

Viac informacií získate na adrese listaren@orbispictus.sk, alebo priamo v e-shope.