0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search
skolsky rok 2016/2017

Veľa úspechov v novom školskom roku

Veľa síl, trpezlivosti a vytvrvalosti v začínajúcom školskom roku 2016/ 2017, milí pedagógovia.

Nech vaši žiaci napredujú v získavaní nových vedomostí a zručností s radosťou a odhodlaním.

Úspešný štart do nového školského roka vám želá tím vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana.