(02) 48252210 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search
Nový Slovenský jazyk pre SŠ

V predaji je už aj kompletná sada stredoškolskej slovenčiny pre druhákov

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 2 je osvedčená učebnicová sada kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej. Sada obsahujúca učebnicu, dva zošity pre študenta a dva zošity pre učiteľa, prešla rozsiahlou inováciou na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku.

Pri tvorbe sme využili nové didaktické prístupy – konštruktivizmus, riešenie úloh ako podstatu učenia sa, riešenie prípadových štúdií a komunikačný prístup.
Prehodnotili sme výber a formu jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí. Sprehľadnili sme štruktúru diela a prispôsobili sme ho iŠVP a aktuálnemu stavu komunikácie spoločnosti.

Aj sadu NOVÝ Slovenský jazyk pre SŠ a 5. – 8. roč. GOŠ nakupujú školy do 15. marca v akcii PREDPLATNÉ za najvýhodnejšie ceny v roku.