Vitajte v e-shope Orbis Pictus Istropolitana


prosím prihláste sa podľa typu zákazníka
Už mám konto a chcem sa
PRIHLÁSIŤ
Nemám konto a som
Škola, pedagóg
Kníhkupec, predajca, podnikateľ
Rodič, žiak, súkromná osoba

Pokračovať bez prihlásenia
na katalóg s cenami pre školy

V prípade problémov volajte prosím na číslo 0911611211,
alebo píšte na e-mail: helpdesk@orbispictus.sk
0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Sady titulov

Slabikar Stefekova Slabikar Virgovicova Sada - Nový Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ Matematika pre I. stupeň ZŠ Pravopisný semafor pre I. stupeň ZŠ Geografia pre II.stupen a GOS Sada - NOVÝ Slovenský jazyk pre II. stupeň Pomocník zo slovenského jazyka pre II. stupeň Pomocník z literatúry pre II. stupeň ZŠ Eticka vychova pre II.stupen Matematika pre II.stupen Testovanie 5 Testovanie 9 Sada - Ťahák pre SŠ Literatura pre SS Občianska náuka Pravopisný semafor Sada - zbierka úloh Sada - fyzika NOVÝ Slovenský jazyk

Novinky

Pis s MIMOM OB.indd
Pis s Mimom web.inddPis s Mimom web.inddPis s Mimom web.inddPis s Mimom web.indd

Píš s Mimom

Bežná cena 4,70  s DPHAktuálna cena 3,90  s DPH

Uvedená cena je pre zaregistrované školy.
Pre objednávanie je potrebná registrácia a prihlásenie.
Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová - Leetz

Anotácia

Píš s MIMOM je cvičný zošit určený na prvé nacvičovanie písaných písmen pre pravákov i ľavákov.

Celostranové rozloženie nácviku malých a veľkých písaných písmen umožňuje bezstresový a diferencovaný tréning. Deti s neistou grafickou motorikou majú dostatok priestoru na postupný nácvik podľa vlastného tempa.

Systematický nácvik písania grafém pomáha deťom upevniť a zautomatizovať si správnu formu písaných tvarov grafém. Zautomatizovanie písania písmen im neskôr uvoľňuje priestor, sústrediť sa viac na formulácie a správnosť napísaného.

Píš s MIMOM odporúčame využiť ako doplnok paralelne s požívaním písaniek Písmenká – moji kamaráti.

Graficky pútavé úlohy v strede každej strany slúžia na hravú regeneráciu pozornosti pri písaní, ale i ako spätná väzba učiva. Ak sa tu u detí ukáže neistota, treba pristúpiť k cielenej podpore. Deti tu nájdu cvičenia na zvukové a optické určenie polohy hlásky na začiatku, v strede alebo na konci slova, na tvorbu a dopĺňanie slabík a na čítanie s porozumením. Cvičenia sú intuitívne, napriek tomu odporúčame ich riešenie zaviesť na začiatku spoločne.

Po vypracovaní každej strany sa žiak môže sám ohodnotiť, ako sa mu darilo. Podľa vlastného pocitu vyfarbí príslušnú MIMOVU tváričku.

Píš s MIMOM možno využiť na spoločnú alebo individuálnu prácu v škole, ale i na samostatné precvičovanie písania doma.

Cvičný zošit obsahuje:

• vzor na nácvik tvarovania písmena s červenými šípkami,

• veľké tvary písmen na uľahčenie prvých pokusov písania,

• vybodkované tvary písmen, ktorú slúžia ako nápoveda,

• pomocnú linajka pre udržanie správnej výšky písmen,

• zvýraznenú základnú linajku pre ľahké ukotvenie písmen,

• vzorové písmená pre ľavákov na pravej strane,

• didaktické cvičenia na regeneráciu pozornosti a motoriky,

• nápovedné obrázky na lepšie zapamätanie si písmena,

• v poslednom riadku opakovanie predchádzajúceho písmena.

Titul je odporúčaný MŠVVaŠ SR.

Technické údaje

Autor

Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová – Leetz

Formát

A4

Počet strán

72

Predmet

Slovenský jazyk + Literatúra

Typ tovaru

Pracovný zošit

Obj. číslo

100731

Žiaci so špeciálnymi potrebami

Áno

Ikony produktov

S príspevkom MŠVVaŠ SR