(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Prelistovali ste si už náš katalóg s novinkami na školský rok 2021/ 2022?

Katalóg s najnovšími titulmi z produkcie vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana je už vo vašich zborovniach. Okrem noviniek, ktoré vzbudzujú váš záujem, v ňom nájdete už aj kompletné sady našich titulov pre I. a II. stupeň.
Katalóg si môžete prelistovať aj online: NOVINKOVÝ KATALÓG 2021