(02) 48252210 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Predchádzame šíreniu COVID-19, do dovolania obmedzujeme distribúciu

Vo vydavateľstve Orbis Pictus Istropolitana sme prijali preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Všetky vaše objednávky preto budeme do odvolania len prijímať a spracovávať, no tovar nebudeme zasielať.

Všetky nové informácie, vrátane informácie o termíne obnovenia distribúcie, budeme priebežne uverejňovať na www.orbispictus.sk a na sociálnych sieťach vydavateľstva. Akciu PREDPLATNÉ sme aktuálne predĺžili do 3. apríla, pre 1. ročníky ZŠ akcia platí do 30. apríla.

Ďakujeme za pochopenie, želáme všetkým veľa zdravia a síl v tejto situácii, ktorú, veríme, spoločne zvládneme.