(02) 48252210 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Kompletná sada fyziky pre druhý stupeň za najvýhodnejšiu cenu

Ucelený súbor pracovných zošitov Fyzika pre 6. až 9. ročník ZŠ a 2. až 4. ročník GOŠ, ktorý sme uviedli na trh, korešponduje s usporiadaním učiva v učebniciach fyziky schválenými ministerstvom školstva. Pracovné zošity vhodne dopĺňajú učebnice množstvom úloh, ktoré sú v učebniciach zastúpené v menšej miere. Otvárajú tak priestor na hlbšie precvičenie preberaného učiva a na domácu prípravu žiaka.
Pracovné zošity obsahujú bloky s poznámkami, ktorými si žiaci zopakujú podstatu preberaného učiva. Okrem toho ponúkajú aj dostatok priestoru na výpočty a na konci kapitol obsahujú aj krátky test, v ktorom si žiaci precvičia učivo a upevnia svoje vedomosti.
Zošity pre učiteľa predstavujú pre učiteľa skvelý doplnok, v ktorom nájdu podrobné riešenia, námety na riešenia úloh a krátke metodické komentáre.
Súbor pracovných zošitov je obohatený doplnkovými materiálmi na stiahnutie, ktoré nájdete pri anotácií každého titulu.
Pozor! Počas akcie Predplatné u nás do 15. 3. 2020 nakupujete za najvýhodnejšie ceny v roku!