0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Objednávanie a distribúcia tovaru počas leta

Vážené pedagogičky, pedagógovia, obchodní partneri, rodičia!

Oznamujeme vám, že pred letnými prázdninami vyexpedujeme všetky objednávky, ktoré dostaneme do štvrtka 22. júna.

Pre kníhkupcov distribuujeme v tomto šk. roku posledný krát v pondelok 26. júna, čo je aj posledný deň pre osobné odbery tovaru. Objednávku môžete zaslať najneskôr v nedeľu 25. júna.

Objednávať cez e-shop môžete bez obmedzenia počas celých prázdnin, objednávky budú priebežne spracovávané a koncom prázdnin zasielané do škôl i súkromným osobám.

Školám, súkromný osobám i obchodným partnerom budeme znova plne k dispozícii od piatku – 25. augusta 2023.

Prosíme vás, pokiaľ je to možné, aby ste počas letných prázdnin pri riešení problémov uprednostnili pred telefonátmi  mailovú komunikáciu: odbyt@orbispictus.sk. Do mailu uveďte aj telefonický kontakt, aby sme vás mohli spätne kontaktovať.

Vzhľadom na situáciu s príspevkom MŠVVaŠ SR na učebnice dávame školám do pozornosti link, kde nájdu informácie potrebné k obstaraniu učebníc z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana:

Cenník k cenovým ponukám – Orbis Pictus Istropolitana

Ďakujeme vám za spoluprácu v tomto školskom roku, želáme vám pokojné letné dni prežité v zdraví a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v šk. roku 2023/ 2024.

 

 

Vaše vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

 

 

 

FOTO: pixabay/jillwellington