(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Nový Slovenský jazyk 7/2 od J. Krajčovičovej je už na ceste do škôl

Novinka Nový Slovenský pre 7. ročník ZŠ je už kompletná, od dnes zasielame školám už aj druhú časť pracovných učebníc a zošitov pre učiteľa.

Naše vydavateľstvo už urobilo všetky potrebné kroky na zaradenie titulu Nový Slovenský jazyk pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ do zoznamu schválených učebníc, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky. Tituly z tejto obľúbenej sady pre 5. a 6. ročník, spĺňajúce tie najvyššie kritériá na kvalitu, už v tomto zozname zaradené sú.

Pracovné učebnice zo série Nový Slovenský jazyk pre druhý stupeň sú pretavením bohatých skúseností autorky a vydavateľstva, súčasných trendov v didaktike a potrieb školskej praxe do NOVEJ PRACOVNEJ UČEBNICE – spojenie učebnice a pracovného zošita.
Opiera sa o metódy konštruktivistického prístupu k výchove a vzdelávaniu a o akceptovanie kompetenčno-pojmového modelu vyučovania. Rešpektuje iŠVP.

Viac informácií o tejto jedinečnej sade nájdete tu: Nový Slovenský jazyk pre II. stupeň.