(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search
Tituly s príspevkom MŠVVaŠ SR

Novinky v objednávaní učebníc s príspevkom ministerstva školstva

Tituly vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana hradené z príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR už môžete objednávať iba na stránke www.orbispictus.sk/eshop a je možné ich v objednávke kombinovať s ďalšími titulmi z nášho e-shopu.

Tituly hradené z príspevku sú označené ikonou „M“, po prihlásení sú viditeľné pre všetky kontá zaregistrované s rolou „škola“.