0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Do zoznamu učebníc s príspevkom ministerstva pribudli ďalšie obľúbené tituly

Nový školský rok sme vo vydavateľstve Orbis Pictus Istropolitana začali uvedením niekoľkých zaujímavých noviniek na trh. Keďže záujem pedagógov sa okrem iných upriamoval výrazne na Nový Slovenský jazyk, dobrou správou je, že už aj Nový slovenský jazyk pre 8. roč. ZŠ – 1. časť nájdete v zozname učebníc s finančným príspevkom MŠVVaŠ SR.

Aktualizovaný zoznam našich titulov s príspevkom ministerstva nájdete v Cenníku k cenovým ponukám. V e-shope ich nájdete podľa ikony „M„.