(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Želáme vám úspešný štart do nového školského roka

Ctené pedagogičky a pedagógovia. Máme úprimnú radosť, že v novom školskom roku sme sa mohli stretnúť osobne. Chceme veľmi oceniť, že sa nám podarilo spoločne zvládnuť krízové situácie, ktoré pandémia priniesla a že deti, hoci v zmenených podmienkach, naďalej dostávali kvalitné vzdelanie.

Významnou zmenou v novom školskom roku je aj zmena učebnicovej politiky, konkrétne prechod ministerstva školstva na voľný trh. Teší nás, že školy si konečne môžu vyberať učebnice, ktoré najviac vyhovujú konkrétnym žiačkam a žiakom. Veríme, že tento dôležitý krok je začiatkom zmien, ktoré sú v oblasti vzdelávania nevyhnutné.

Želáme vám preto v novom školskom roku predovšetkým pevné zdravia a veľa síl do napĺňania veľmi dôležitej úlohy pedagogičiek a pedagógov v našej spoločnosti. Je pre nás cťou, že aj v tomto školskom roku vám môžeme byť nápomocní.

 

Obrázok: Stux / Pixabay