(02) 48252210 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search
veselé vianoce

Želáme vám sviatky plné pohody

Keď vianočné zvony zazvonia, ihličie vám doma zavonia, zahoďte všetky trápenia a starosti,
užite si sviatky v šťastí a radosti.

To vám, milí pedagógovia, kníhkupci,  rodičia a žiaci, zo srdca želá tím vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana.