0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

VŠETKÝM PEDAGÓGOM PRAJEME KRÁSNY DEŇ UČITEĽOV!

V dnešný sviatok, ktorý si pripomíname v deň narodenia Jána Amosa Komenského, želáme všetkým učiteľkám a učiteľom veľa úspechov, energie a pedagogického optimizmu.