0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

VŠETKÝM PEDAGÓGOM PRAJEME KRÁSNY DEŇ UČITEĽOV!

V dnešný sviatok, ktorý si pripomíname v deň narodenia Jána Amosa Komenského, želáme všetkým učiteľkám a učiteľom veľa úspechov, energie a pedagogického optimizmu.