(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search
Najkrajšia kniha Slovenska 2018 - Šlabikár

Šlabikár z Orbis Pictus Istropolitana získal cenu Najkrajšie kniha Slovenska 2018

Naše vydavateľstvo sa dnes zúčastnilo na odovzdávaní cien Najkrajšie knihy Slovenska 2018. Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za učebnicu Lýdia Virgovičová – Zuzana Virgovičová: Šlabikár pre 1. ročník ZŠ, 1. a 2. časť, prebral riaditeľ vydavateľskej sekcie Orbis Pictus Istropolitana Stanislav Madarás.
Viac o tvorbe šlabikára sa dozviete z rozhovoru s jeho tvorcami.

Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.

Cieľom súťaže je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania periodických publikácií knižného charakteru.

Knihy prihlásené do súťaže sa zaraďujú a hodnotia v siedmich skupinách:
vedecká a odborná literatúra,
krásna literatúra,
literatúra pre deti a mládež,
učebnice,
knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie,
bibliofilské tlače,
študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl.

Prihlásené knihy hodnotila 20 členná odborná porota podľa výtvarných a polygrafických hodnôt i podľa súhry všetkých zložiek knižného celku. Každý rok tak vzniká ocenená kolekcia maximálne 20 kníh, ktoré spĺňajú náročné výtvarné a technické kritériá a sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska.