Vitajte v e-shope Orbis Pictus Istropolitana


prosím prihláste sa podľa typu zákazníka
Už mám konto a chcem sa
PRIHLÁSIŤ
Nemám konto a som
Škola, pedagóg
Kníhkupec, predajca, podnikateľ
Rodič, žiak, súkromná osoba

Pokračovať bez prihlásenia
na katalóg s cenami pre školy

V prípade problémov volajte prosím na číslo 0911611211,
alebo píšte na e-mail: helpdesk@orbispictus.sk
0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Sady titulov

Slabikar Stefekova Slabikar Virgovicova Sada - Nový Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ Matematika pre I. stupeň ZŠ Pravopisný semafor pre I. stupeň ZŠ Geografia pre II.stupen a GOS Sada - NOVÝ Slovenský jazyk pre II. stupeň Pomocník zo slovenského jazyka pre II. stupeň Pomocník z literatúry pre II. stupeň ZŠ Eticka vychova pre II.stupen Matematika pre II.stupen Testovanie 5 Testovanie 9 Sada - Ťahák pre SŠ Literatura pre SS Občianska náuka Pravopisný semafor Sada - zbierka úloh Sada - fyzika NOVÝ Slovenský jazyk

Novinky

5-1_01
PM51HU-06-07PM51HU-24-25PM51HU-42-43PM51HU-62-635-2_08

Nový Pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ s VJM – 1. zošit / Új Segítő matematikából 1

Bežná cena 12,50  s DPHAktuálna cena 10,40  s DPH

Uvedená cena je pre zaregistrované školy.
Pre objednávanie je potrebná registrácia a prihlásenie.
Iveta Kohanová, Martina Totkovičová
Katalógové číslo: 100843 Kategórie: , ,

Anotácia

Nový Pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ je vylepšenou verziou pracovnej učebnice implementovanými prvkami učebnice a pracovného zošita. Titul je v súlade s iŠVP.

Sadu Nový Pomocník z matematiky vytvoril kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Pracovná učebnica je spracovaná na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť.

Pracovná učebnica využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovnej učebnice je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.

Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 – 2
Základné pravidlá rysovania – 20
Násobenie a delenie – 36
Matematická gramotnosť – Cesta po Európe – 56
Konštrukcia štvorca, obdĺžnika, trojuholníka – 58
Čísla väčšie ako 10 000 – 72

Titul je odporúčaný MŠ VVaŠ SR.

==========================

Az Új Segítő matematikából az alapiskola 5. évfolyama számára a munkáltató tankönyv javított változata, amelybe beépülnek a tankönyv és a munkafüzet egyes elemei. A kiadvány összhangban van az aktuális Állami Oktatási Programmal.

Az Új Segítő matematikából kiadványcsomagot alapiskolai és nyolcosztályos gimnáziumi tanárok tapasztalt csapata alkotta meg, élükön a Komenský Egyetem Matematikai, Fizikai és Informatikai Karán a Matematikai Módszertani Szakosztály vezetőjével.

A munkáltató tankönyv a tanulók számára érdekes és motiváló, mivel olyan rejtvényeket, feladványokat tartalmaz, amelyek azonnali visszajelzést adnak a feladat helyességéről. Támogatja a differenciált oktatást, lehetővé teszi az egyéni hozzáállást, és figyelembe veszi a tanulók különböző munkatempóját. A munkáltató tankönyv értékét emelik az átvett tananyag teljes körű ismétlésére szolgáló feleletválasztós tesztfeladatok minden fejezet végén.

Összeadás és kivonás a 10 000-ig terjedő tartományban – 2
A szerkesztés alapszabályai – 20
Szorzás és osztás – 36
Matematikai készségek fejlesztése – Utazás Európában – 56
Négyzet, téglalap, háromszög szerkesztése – 58
10 000-nél nagyobb számok – 72

A kiadvány a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma ajánlásával készült.

Technické údaje

Autor

Iveta Kohanová, Martina Totkovičová

Predmet

Matematika

Rok vydania

2023

Titul v maďarskom jazyku

Áno

Ikony produktov

S príspevkom MŠVVaŠ SR