(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Online učenie (sa) vám uľahčí naša knižnica

Ctené pedagogičky, ctení pedagógovia, vzhľadom na vaše početné otázky o online dostupnosti našich titulov si opäť dovoľujeme upriamiť vašu pozornosť na našu KNIŽNICU,v ktorej nájdete aj tituly pre dištančné vzdelávanie na stredných školách.

Spolu to zvládneme.