(02) 48252210 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Online knižnica s voľne dostupnými titulmi a akcia PREDPLATNÉ do odvolania

Vzhľadom na aktuálne obmedzenia pre školy pripravujeme knižnicu s titulmi vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana, ktoré budú k dispozícii online pre pedagógov, rodičov i žiakov.

Zároveň predlžujeme akciu PREDPLATNÉ do dovolania. Po obnovení vyučovania garantujeme školám dostatočný čas na to, aby si naše tituly mohli objednať za výhodné ceny.

V priebehu budúceho týždňa, teda od 30. marca, postupne zverejníme online tieto tituly a ZPU, o prístupe k nim vás budeme informovať v najbližších dňoch:

I. stupeň ZŠ:

NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Matematika pre 1. až 4. ročník ZŠ (1. a 2. diel) – pracovný zošit
Geometria pre 1. až 4. ročník ZŠ – pracovný zošit
Matematika pre každého prváka – pracovný zošit
Matematika pre každého druháka – pracovný zošit
Násobilka na každú lavicu – pracovný zošit
Vybrané slová – pracovný zošit
Mimočítankové čítanie 2 – 4 – pracovný zošit

II. stupeň ZŠ a GOŠ:

NOVÝ Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ (1. a 2. diel) – pracovná učebnica
NOVÝ Slovenský jazyk pre 6. ročník ZŠ (1. a 2. diel) – pracovná učebnica
Nový Pomocník z matematiky pre 5. až 9. ročník ZŠ (1. a 2. diel) – pracovný zošit
Zbierka úloh z matematiky 5 – 9
Pravopisný semafor 5 až 7 – pracovný zošit
Fyzika pre 6., 7., 8., 9. ročník ZŠ – pracovný zošit
Geografia pre 5. až 9. ročník ZŠ – pracovný zošit
Etická výchova pre 5. až 9. ročník ZŠ – pracovný zošit

Stredné školy:

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 1 až 3 (učebnica)
Literatúra pre stredné školy I. – IV. (učebnica)
Občianska náuka pre stredné školy 1, 2 – pracovná učebnica
Ťahák z literatúry

Ďakujeme, že ste s nami. Želáme vám veľa zdravia, veríme, že túto situáciu spoločne zvládneme.

Foto: Pixaby/KokomoCole