0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Objednávanie a distribúcia tovaru počas leta

Vážení pedagógovia, rodičia, obchodní partneri!

Oznamujeme vám, že pred letnými prázdninami vyexpedujeme všetky objednávky od škôl a súkromných osôb, ktoré dostaneme do piatka 24. júna 2022.

Pre kníhkupcov
distribuujeme v tomto šk. roku posledný krát 28. júna, čo je aj posledný deň pre osobné odbery tovaru kníhkupcami.

Objednávať cez e-shop môžete bez obmedzenia počas celých prázdnin, objednávky budú priebežne spracovávané a koncom prázdnin zasielané do škôl i súkromným osobám.

Školám, súkromným osobám i obchodným partnerom budeme znova plne k dispozícii od 23. augusta 2022.

Ďakujeme vám za spoluprácu, prajeme vám pokojné leto prežité v zdraví a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku 2022/2023.

Vaše vydavateľstvo

Orbis Pictus Istropolitana

 

 

Foto: mtomicphotography/pixabay