(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Ministerstvo školstva zverejnilo zoznam učebníc s finančným príspevkom už aj pre stredné školy a druhý stupeň ZŠ

Učebnice s finančným príspevkom MŠVVaŠ SR už môžu školy nakupovať aj pre stredoškolákov a druhý stupeň ZŠ.  Ministerstvo zaradilo 15. a 17. júna 2021 do aktualizovaného zoznamu tieto tituly z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana:
TITULY S PRÍSPEVKOM MŠVVaŠ SR

Kompletný zoznam učebníc, pracovných učebníc a pracovných zošitov z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana hradených ministerstvom školstva, nájdete v eshope a v aktuálnom CENNÍKU K CENOVÝM PONUKÁM .