0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Finančná gramotnosť

Ako si ušetriť na novú hokejku? Sú zľavy vždy výhodné? Aké sú nástrahy a výhody internetového obchodu? Ako mám reklamovať tovar? Kedy hovoríme o korupcii? Aký je náš rodinný rozpočet? Ako si zostaviť podnikateľský plán? Z čoho platíme dane? Ako si vybrať správny úver? Ako si vybrať poistenie? Myslíme na núdzový fond? Aké sú výhody a riziká investovania? Úver alebo sporenie? Ktorý účet je najvýhodnejší? Čo je to sociálne a zdravotné poistenie? Ako sa zodpovedne rozhodnúť v danej chvíli?

Ak chceme mať zodpovedných a šťastných občanov, musíme si podobné otázky finančnej gramotnosti začať klásť už na 2. stupni ZŠ. Aj preto sme sa rozhodli posilniť finančnú gramotnosť a zaradiť ju do Nových Pomocníkov z matematiky.

Finančná gramotnosť ako doplnok k Novým Pomocníkom z matematiky

Doplnok Finančná gramotnosť k Novým Pomocníkom z matematiky je vypracovaný v súlade:

  • s Národným štandardom finančnej gramotnosti (NŠFG) verzia 1.2,
  • s Metodikou pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl.

Úlohy a aktivity pokrývajú čiastkové kompetencie druhej úrovne NŠFG, t. j. úrovne predstavujúcej požiadavky na poznatky, zručnosti a skúsenosti žiakov 2. stupňa ZŠ, resp. príslušných ročníkov GOŠ.

Tému finančnej gramotnosti sme rovnomerne rozložili tak, aby pokrývala všetkých šesť tém NŠFG:

7. ročník ZŠ:
Finančná zodpovednosť spotrebiteľov (1. zošit)
Plánovanie, príjem a práca (2. zošit)

8. ročník ZŠ:
Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov (1. zošit)
Úver a dlh (2. zošit)

9. ročník ZŠ:
Sporenie a investovanie (1. zošit)
Riadenie rizika a poistenie (2. zošit)

Úlohy Finančnej gramotnosti plynulo nadväzujú na učivo v jednotlivých zošitoch Nových Pomocníkov z matematiky. Podporujú medzipredmetové vzťahy, vedú žiakov a žiačky k odôvodneným a zodpovedným rozhodnutiam, k argumentácii a k aktívnym diskusiám (ktoré facilituje vyučujúci). Dávame priestor na individuálnu, skupinovú i projektovú prácu; rozvoj kritického myslenia a vnímania súvislostí.

Finančná gramotnosť pomôže žiakom orientovať sa v problematike financií a precvičiť si, ako vybrať najlepšie riešenie za daných podmienok. Okrem ekonomických kritérií musia žiaci zvažovať i rodinné, spoločenské, etické či ekologické okolnosti. Nevyhnutnou kompetenciou sa tu ukáže čítanie s porozumením.

Finančnú gramotnosť pre 7., 8. a 9. ročník si môžete zdarma stiahnuť ako pracovné listy pre žiakov (i výsledky pre učiteľa). Rovnako bude zaradená v najbližšej reedícii do tlačených verzií Nových Pomocníkov z matematiky.

Pracovné zošity a ZPU vo forme e-knihy

Finančná gramotnosť pre 7. ročník

Iveta Kohanová, Soňa Švecová

kategórie: Základná škola, 7. ročník

formát: pdf

počet strán: 18 strán

Stiahnuť zadarmo

Finančná gramotnosť pre 8. ročník

Iveta Kohanová, Monika Porkertová

kategórie: Základná škola, 8. ročník

formát: pdf

počet strán: 18 strán

Stiahnuť zadarmo

Finančná gramotnosť pre 9. ročník

Iveta Kohanová

kategórie: Základná škola, 9. ročník

formát: pdf

počet strán: 18 strán

Stiahnuť zadarmo

Stiahnite si tiež správne riešenia úloh v zošite pre učiteľa (ZPU):

Stiahnuť ZPU zadarmo
Stiahnuť ZPU zadarmo
Stiahnuť ZPU zadarmo