0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Finančná gramotnosť

Ako si ušetriť na novú hokejku? Sú zľavy vždy výhodné? Aké sú nástrahy a výhody internetového obchodu? Ako mám reklamovať tovar? Kedy hovoríme o korupcii? Aký je náš rodinný rozpočet? Ako si zostaviť podnikateľský plán? Z čoho platíme dane? Ako si vybrať správny úver? Ako si vybrať poistenie? Myslíme na núdzový fond? Aké sú výhody a riziká investovania? Úver alebo sporenie? Ktorý účet je najvýhodnejší? Čo je to sociálne a zdravotné poistenie? Ako sa zodpovedne rozhodnúť v danej chvíli?

Ak chceme mať zodpovedných a šťastných občanov, musíme si podobné otázky finančnej gramotnosti začať klásť už na 2. stupni ZŠ. Aj preto sme sa rozhodli posilniť finančnú gramotnosť a zaradiť ju do Nových Pomocníkov z matematiky.

Finančná gramotnosť ako doplnok k Novým Pomocníkom z matematiky

Doplnok Finančná gramotnosť k Novým Pomocníkom z matematiky je vypracovaný v súlade:

  • s Národným štandardom finančnej gramotnosti (NŠFG) verzia 1.2,
  • s Metodikou pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl.

Úlohy a aktivity pokrývajú čiastkové kompetencie druhej úrovne NŠFG, t. j. úrovne predstavujúcej požiadavky na poznatky, zručnosti a skúsenosti žiakov 2. stupňa ZŠ, resp. príslušných ročníkov GOŠ.

Tému finančnej gramotnosti sme rovnomerne rozložili tak, aby pokrývala všetkých šesť tém NŠFG:

7. ročník ZŠ:
Finančná zodpovednosť spotrebiteľov (1. zošit)
Plánovanie, príjem a práca (2. zošit)

8. ročník ZŠ:
Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov (1. zošit)
Úver a dlh (2. zošit)

9. ročník ZŠ:
Sporenie a investovanie (1. zošit)
Riadenie rizika a poistenie (2. zošit)

Úlohy Finančnej gramotnosti plynulo nadväzujú na učivo v jednotlivých zošitoch Nových Pomocníkov z matematiky. Podporujú medzipredmetové vzťahy, vedú žiakov a žiačky k odôvodneným a zodpovedným rozhodnutiam, k argumentácii a k aktívnym diskusiám (ktoré facilituje vyučujúci). Dávame priestor na individuálnu, skupinovú i projektovú prácu; rozvoj kritického myslenia a vnímania súvislostí.

Finančná gramotnosť pomôže žiakom orientovať sa v problematike financií a precvičiť si, ako vybrať najlepšie riešenie za daných podmienok. Okrem ekonomických kritérií musia žiaci zvažovať i rodinné, spoločenské, etické či ekologické okolnosti. Nevyhnutnou kompetenciou sa tu ukáže čítanie s porozumením.

Finančnú gramotnosť pre 7., 8. a 9. ročník si môžete zdarma stiahnuť ako pracovné listy pre žiakov (i výsledky pre učiteľa). Rovnako bude zaradená v najbližšej reedícii do tlačených verzií Nových Pomocníkov z matematiky.

Pracovné zošity a ZPU vo forme e-knihy

Finančná gramotnosť pre 7. ročník

Iveta Kohanová, Soňa Švecová

kategórie: Základná škola, 7. ročník

formát: pdf

počet strán: 18 strán

Stiahnuť zadarmo

Finančná gramotnosť pre 8. ročník

Iveta Kohanová, Monika Porkertová

kategórie: Základná škola, 8. ročník

formát: pdf

počet strán: 18 strán

Stiahnuť zadarmo

Finančná gramotnosť pre 9. ročník

Iveta Kohanová

kategórie: Základná škola, 9. ročník

formát: pdf

počet strán: 18 strán

Stiahnuť zadarmo

Stiahnite si tiež správne riešenia úloh v zošite pre učiteľa (ZPU):

Stiahnuť ZPU zadarmo
Stiahnuť ZPU zadarmo
Stiahnuť ZPU zadarmo