(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Objednávacie listy pre školy

Objednávku môžete zrealizovať aj formou tlačeného OBJEDNÁVACIEHO LISTU.

Odteraz už všetky školy nakupujú za KLUBové ceny. Pre objednávanie si zvoľte jeden z nasledovných objednávacích listov:

MŠ a 1. ročník ZŠ

I. stupeň ZŠ

II. stupeň ZŠ

Stredné školy