(02) 48252210 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Objednávacie listy pre školy

Pred zrealizovaním objednávky formou tlačeného OBJEDNÁVACIEHO LISTU si overte, či sa vaša škola nachádza v zozname ČLENOV KLUBU.

Ak ste v ňom svoju školu nenašli, použite jeden z nasledovných objednávacích listov:

MŠ a 1. ročník ZŠ

I. stupeň ZŠ

II. stupeň ZŠ

Stredné školy

Pre členov KLUBU:

 Ak je vaša škola uvedená v zozname členov KLUBU, pre objednávanie si zvoľte jeden z nasledovných objednávacích listov pre členov KLUBU:

MŠ a 1. ročník ZŠ – KLUB

I. stupeň ZŠ – KLUB

II. stupeň ZŠ – KLUB

Stredné školy – KLUB